Skip to main content

Justin Bieber și soția lui au fost botezați

Poate veți spune: “Ce? Stați? Cum botezați? Păi nu au fost botezați când erau mici?” Ba da, dar pentru cunoscătorii și cititorii Bibliei, acolo este scris de zeci de ori că cine crede și se botează, cine mărturisește cu gura lui pe Hristos ca Domn, cine se lasă de păcate și le mărturisește pentru a dovedi un cuget curat, doar acela se poate boteza. Este fals și nebiblic botezul acela al unui copil care nu a făcut altceva decât să se nască într-o țară creștină.

Niciun verset din Biblie nu susține botezul copiilor, Ioan Botezătorul i-a botezat doar pe adulți, iar dacă vreunul venea nepregătit, fără să se lase de păcate, Ioan îl numea pui de năpârcă care fuge cu viclenie de mânia viitoare. Hristos și ucenicii săi au fost botezați la vârsta maturității, iar apoi aceștia au botezat doar adulți. În Marcu 16:16 Hristos ne spune: “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” Deci se cere credință individuală și persoanală înainte de botez.

Apoi în Matei 28:19 tot Hristos ne spune: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Așadar, trebui mai întâi decizia de urmare a lui Hristos ca ucenic și apoi botezul. De aceea avem azi o Românie 98% încreștinată, dar nici 8% creștină. De aceea avem cruci de fier, lemn și beton peste tot, dar prea puțini cu calea crucii în inimă și în viață. Așadar, nu ești creștin doar pentru că ai fost botezat când nu erai conștient de tine, ci ești creștin doar dacă-l urmezi pe Hristos și te lepezi de lume urâmndu-ți crucea și chemarea de sfânt.

Dumnezeu să-i binecuvinteze pe soții Bieber și să-i ajute să fie cu adevărat creștini, nu doar cu numele, ci și prin trăire!

Cu prețuire,

Toni Berbece