Skip to main content

Am înlocuit

Am înlocuit Nașterea din Nou prin Hristos cu Reîncarnarea. Atât de mulți vrăjitori moderni îi mint pe oameni că în alte lumi au fost altceva, iar oamenii își distrug viețile în speranța moartă ca vor mai avea șanse să trăiască, când de fapt Biblia ne spune: “Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă” (Evrei 9:27-28). Nu mai crede minciuna reîncarnării, căci după viata aceasta vine Judecata înfricoșătoare de care se teme si Diavolul.

Am înlocuit binecuvântarea cu zenul. Când cineva vede un om cu o stare bună i se zice că e “zen”, tocmai pentru a-L scoate pe Dumnezeu, Tatăl Ceresc, din ecuația binecuvântării noastre. Când de fapt Biblia ne zice: “Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). Eu sunt binecuvântat de Tatăl meu Ceresc, nu cred intr-un zen care reneagă dragostea Tatălui si aduce peste noi rebeliunea luciferică.

Am înlocuit trăirea si purtarea Crucii cu purtarea de cruci din lemn, argint si aur. Văd oameni care vând droguri si femei si care își tatuează cruci cât “casa” pe piept, pe gât sau pe brațe. De fapt crucea e un simbol cu care ei nu au nimic de a face, căci Apostolul Pavel a zis despre Cruce: “În ceea ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu, faţă de lume” (Galateni 6:14). Cine poartă crucea cu adevărat este cel care a murit față de păcatul lumii.

Câți si-ar mai păstra crucile la gât dacă ar ști cu adevărat că acea cruce condamnă curvia, beția, drăcuiala, minciuna, violența, furtişagurile, pornografia si orice alt păcat? Însă multe Case de Rugaciune fac negoț cu cruciulițe si cu minciuni religioase cum fac negoț Casele de Pariuri si Casele de amanet noroc si obiecte second hand, se vând cruci fără să se explice că acea cruce trebuie să te si rupă de păcat. Hristos n-a murit pe Cruce ca să aibă Bisericile ce să vândă si oamenii ce să poarte la gât, ci a murit ca oamenii să scape de păcat si să primească viața, viata veșnică.

Cu prețuire pentru adevăr,
Toni Berbece

L-am văzut pe Diavolul

L-am văzut pe Diavolul deghizat, care le vorbea copiilor de grădiniță despre dreptul unor adulți de a se destrăbăla. Am înțeles că aici nu este lupta pentru “drepturile” cuiva, ci este lupta disperată a Diavolului de a perverti încă din pruncie fiii si fiicele oamenilor.

L-am văzut pe Diavolul deghizat, care îi acuza pe cei ce feresc societatea de boală fizică, depresie si sinucidere si-i numesc oameni ai urii. Diavolul aruncă vina urii pe părinți, preoți si profesori, oameni care jertfesc pentru creșterea curată a copiilor lor. L-am văzut pe Diavolul numind Biblia o carte a urii, în timp ce numește pornografia, vrăjitoria si alte demonisme ca fiind “emancipare”.

L-am văzut pe Diavolul deghizat, același drac dinainte de potopul lui Noe, care promite fericire în timp ce împinge o generație întreagă spre prăpastie, spre depresie, sterpiciune si moarte precoce. L-am văzut pe același Diavol care părăsea trupurile moarte ale unei generații distruse la potop încercând să mai posede și să mai corupă o generație pe care s-o împingă de data aceasta spre focul si Judecata finală.

L-am văzut pe Diavol arzând în flăcările Iadului, chinuit de o văpaie mare cum nu-si poate imagina omul, l-am văzut cerșind milă, nu era nici șef peste Iad si nu se mai putea ascunde in oameni, era . L-am văzut hulit, urât, batjocorit si blestemat de toți oamenii care ardeau in Iad împreuna cu el. L-am văzut pe Diavol mânios știind că mai are putină vreme si va fi zdrobit de Hristos pentru ultima dată si pentru totdeauna, printr-o singura suflare a gurii Lui de Dumnezeu!

Cu prețuire,
Toni Berbece

Oameni care nu mai pot fi vindecați…

O fabulă spune că un om avea un măgar, iar într-o zi când îl trăgea de căpăstru acesta s-a transformat în om, omul a început să vorbească si să-i spună că mama lui l-a blestemat pentru că a bătut-o si așa s-a transformat în măgar. Stăpânul șocat i-a dat drumul si s-a dus a doua zi să-si cumpere alt măgar? Însă la piață a întâlnit tot bătrânul său măgar, și-a dat seama că ducându-se acasă si-a bătut iar mama si iar a fost transformat în măgar. Fabula aceasta ne transmite că unii oricâte șanse, oricâtă pedeapsa si învățătură de minte le-ar da Dumnezeu tot nu se învață.

Am întâlnit de-a lungul slujirii oameni care au venit bolnavi de cancer, de depresii crunte aproape de nebunie, bolnavi de tot felul de boli apăsătoare sau încurcați cu probleme grave, si-au cerut iertare de la Dumnezeu, iar Acesta i-a vindecat prin rugăciunile noastre fierbinți, dar la scut timp s-au întors în păcatele lor exact cum spune Biblia: Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă” (2 Petru 2:22).

Apoi tot oamenii aceștia ies si spun că ei nu cred în puterea lui Dumnezeu, ies mai apoi si zic că nu cred în harul lui Dumnezeu de a-i schimba, că Dumnezeu e o poveste falsă fără putere, când de fapt ei sunt cei care se întorc iar si iar la viata lor de “măgar”, ca cel din fabulă. Zilele acestea s-au umplut străzile României de oameni care iar si iar au dat cu piciorul schimbării, binelui, vindecării, vocii cugetului, glasului lui Dumnezeu, iubirii curate si sfinte. Ei s-au mândrit cu natura lor stricată făcând noi adepți la stricăciunea lor cum că Dumnezeu nu mai poate vindeca omul de stricăciune morală. Oare câți dintre cei care “mărșăluiesc” mândrindu-se cu păcatul nu sunt tocmai cei care au fost cândva schimbați de Dumnezeu, dar s-au întors la ce au vărsat? De aceea Biblia ne spune: “Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite (Romani 1:28).”

Oamenii care nu mai pot fi vindecați sunt cei care se întorc iar si iar la ce au vărsat si la balta mizerabila din care au fost scoși. Fii oaie curată si folositoare în turma lui Hristos, nu câine si nici scroafă în cocina Diavolului!

Cu prețuire,
Toni Berbece