Skip to main content

Pentru o vreme ca aceasta…

Marșul Apărătorilor Credinței nu a fost un “accident”, Dumnezeu ridică o oștirea în vremuri ca acestea, când ei cred că suntem deja învinși. Tatăl Ceresc știe că ei au planificat si au hotărât zdrobirea ultimelor redute de credință din Europa, au pregătit campanii agresive contra copiilor, familiei, Bisericii, Scripturii si contra legilor naturii si ale bunului simt. Ordinea pe care Ion si Maria o țin din moși strămoși se dorește a fi distrusă în mod umilitor de Steve and John. Ei cred că vor mărșălui glorios prin poporul acesta fluturând steagul spurcăciunii, însă nici nu se așteptau ca Dumnezeu să-si ridice oștirea, peste care nu vor putea trece. Vor trebui să mai aștepte, pentru că nu suntem încă gata să părăsim acest pământ, mai avem de câștigat frați si surori întru credință.

Așadar, le vom dovedi că cea de a doua întâlnire a noastră va fi mai măreață decât cea dintâi si cu atât mai surprinzătoare pentru ei. Nu vor putea ignora vocea noastră, care cere protejarea copiilor, a familiei si a credinței. Cel puțin ne vom câștiga dreptul de a sfârși creștini si nu lepădați de credința strămoșeasca. Nu la voia întâmplării Dumnezeu ne trezește în aceste vremuri, planurile lor sunt brutale si agresive față de ceea ce noi nu putem ucide in noi, anume sfânta credință dată sfinților o data pentru totdeauna, cum spunea Apostolul Iuda.

Române, dacă a fost vreodată o vreme în care să arăți că îți pasă de credința ta si că vrei să o păstrezi, dacă a fost vreodată o vreme în care a trebuit să-i spui cuiva că mori în credința în care te-a născut mama ta, atunci acea vreme a sosit deja. Este chiar acum, iar noi vom face din ziua naționala a României o altă zi în care să luptam pentru valori. Cum? Rugându-ne, lăudându-l pe Dumnezeu, vorbind clar si public despre principiile noastre si arătându-le că așa cum lor nu le este rușine să se dezbrace de haine, nouă nu ne este rușine să ne afirmăm credința. Vom flutura din nou pancarte si steaguri cu mesaje creștine, vom arată din nou că in timp ce unii preoți si pastori nu-si vorbesc si nu-si dau mâna, noi, enoriașii de rând, suntem gata să ne unim la chemarea lui Hristos. În timp ce ei se ceartă pe staule, lupii ne fură mieii, de aceea suntem gata să ne apărăm în Numele lui Hristos. Ne vom da mâna frate cu frate indiferent de eticheta religioasă si vom striga din nou: “Dumnezeu este cu noi!” Vă aștept pe 1 Decembrie in Parcul Izvor de la ora 18:00!

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece

1 Decembrie , Parcul Izvor, ora 18:00, București – Crezul Marii Uniri a românilor sub Hristos

Credem că în vremuri de război Singurul care poate oferi protecție și pace românilor este Dumnezeu, El este la cârma popoarelor și El poate “agita” duhurile împăraților și le poate liniști, El ne poate oferi protecție așa cum spune Cuvântul Său: “Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi.” (Isaia 26:12); „Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.” (Psalmul 91:14-16)

Credem că în vremuri de atac imoral asupra copiilor noștri, care ajung tot mai hipersexualizați și tot mai mult pradă depravării, Singurul care poate oferi protecție peste mințile lor fragede, astfel încât să nu ajungă pradă duhurilor de necurăție, este Dumnezeu. Dar pentru aceasta suntem responsabili noi, părinții, iar copiii noștri vor suporta consecințe dacă nu-i creștem creștinește, după cum vedem și în Scriptură: “Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.” (Deuteronom 5:9-10)

Credem că în plină criză mondială de resurse de tot felul, credem că în plină foamete și sărăcie mondială, Dumnezeu poate da prosperitate națiunii noastre, dacă ne smerim și căutăm fața Lui, după cum Scriptura ne spune că de la El vin ploaia, roadele pământului si bogățiile lui: “Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâne câştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pâinea ca în somn.” (Psalmul 127:2)

Credem că în aceste vremuri, în care duhul antihristic se ridică tot mai mult pe pământ, pentru ultima “încleștare” dintre fiii lui Dumnezeu și fiii Diavolului, noi suntem datori să ne apărăm credința, așa cum ne-a chemat Apostolul Iuda: “…m-am simţit nevoit să vă scriu şi să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3-4)
Indiferent de etichetele religioase, Diavolul ne-a declarat război și doar în unitate prin Hristos vom putea rămâne pe cale astfel încât să-i facem față. Lepădarea de credință a început și va fi tot mai intensă, dar pentru cei ce doriți să rămâneți fermi, haideți să ne adunăm cu mic, cu mare și să arătăm că ne pasă. Vă aștept pe 1 Decembrie, în Parcul Izvor (lângă Casa Poporului), de la ora 18:00, să ne închinăm Regelui Hristos!

Îndemn națiunea română precum Iosua: „Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru (Iosua 3:5). ”Presa ne-a numit “Noua Forță”, dar eu zic că suntem “Forța lui Hristos” care lupta cu păcatul si degradarea societății. Haideți, dragi romani, încă o data să facem baricadă din corpurile noastre sfinte în fața nelegiuirii!

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece

Instigatorii de ură față de creștini sunt tot mai deși…

Am văzut azi un titlu de articol la una dintre cele mai citite publicații din România, iar titlul este pe față unul instigator la ură față de copiii care au nume Biblice, instigator nu doar la ură, ci si la dispreț si preconcepții. Este clar că Diavolul urlă contra Bibliei si a principiilor Sale, dar azi găsește un climat prin care să-i îndepărteze pe oameni tot mai mult de orice are legătura cu Scriptura, iar numele biblice îi irită foarte mult.

Iată un fragment din acest articol, ce a declarat “o profesoară” despre copiii cu nume biblice:„Orice nume biblic, precum Ilie, Ieremia, Ioana, mă duc cu gândul la copiii care se duc la baie și vin după 30 de minute. Rareori își fac treaba, sunt obraznici și nu respectă regulile” (sursa: Digi 24). De când publicați astfel de “mizerii” si orice homofobie si instigare la ură a oricui, mai ales a unor oameni care își spun profesori? Oare nu vă dați seama de implicațiile din spatele publicării unui astfel de articol?

Cred că societatea este împinsă tot mai mult de duhul antihristic spre lepădarea de orice legătură cu Scriptura si cu principiile Scripturii. Între timp, noi, credincioșii din România trebuie să ținem credința cu multă îndrăzneală si putere, de aceea ne vom vedea pe 1 Decembrie în Parcul Izvor, unde Duhul Sfânt va izvorî peste noi si va fi o atmosfera cerească, prin care vom binecuvânta România. Ne vedem chiar acolo, lângă Casa Poporului, lângă Parlamentul României, sub ochii lor pentru a le arată că nu suntem deloc puțini si suntem gata să ne apărăm rădăcinile creștine si principiile credinței noastre. Fie că ai nume biblic sau nu, vino să te închini lui Hristos împreuna cu noi! Iată si versetul care trebuie sa ne motiveze la aceasta:

“Preaiubiţilor, în timp ce doream cu toată nerăbdarea să vă scriu despre mântuirea pe care o împărtăşim împreună, m-am simţit nevoit să vă scriu şi să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat între voi unii oameni neevlavioşi, a căror condamnare a fost scrisă cu mult înainte, care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrâu şi-L neagă pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Cristos (Iuda 1:3-4).”

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece