Skip to main content

📌 Fii bărbatul ideal, fii un Iov

  1. Cu o buna mărturie – Ieșea la poarta cetății unde toți îl respectau si își puneau mâna la gură, tăcând, pentru a-i asculta sfatul si înțelepciunea (Iov 29:7-11; 21-25). Era cel mai cu vaza din locuitorii răsăritului (Iov 1:3).
  2. Harnic – Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute perechi de boi; asinele ce se păşteau erau cinci sute şi slugi foarte multe (Iov 1:3).
  3. Darnic – Mâna lui era mereu întinsa sa facă bine către orfan si văduva, către cel năpăstuit de soarta (Iov 29:12-17)
  4. Credincios femeii lui – Făcuse legământ cu ochii lui sa nu si-i oprească pe trupul altei femei si sa nu poftească pe altcineva in afara de soția lui (Iov 31:1; 7-12)
  5. Bun tată – După fiecare întâlnire pe care o aveau copiii lui, Iov ii chema si se ruga pentru fiecare ca sa le fie iertate păcate, știind ca e imposibil sa nu păcătuim intr-un fel sau altul, însă mereu cerea curatire divina peste ei. “ŞI, DUPĂ CE TRECEAU ZILELE DE OSPĂŢ, IOV CHEMA ŞI SFINŢEA PE FIII SĂI: SE SCULA DIS-DE-DIMINEAŢĂ ŞI ADUCEA PENTRU FIECARE DIN EI CÂTE O ARDERE-DE-TOT. CĂCI ZICEA IOV: „POATE CĂ FIII MEI AU PĂCĂTUIT ŞI AU SUPĂRAT PE DUMNEZEU ÎN INIMA LOR.” AŞA AVEA IOV OBICEI SĂ FACĂ (IOV 1:5).”
  6. Credincios lui Dumnezeu – Iov nu a acceptat, la sfatul soției îndoliate si depresive, să-l blesteme pe Dumnezeu pentru tot răul pe care-l îngăduise asupra lui in cel mai mare test uman de credincioșie din istorie, după Jertfa Domnului Isus (Iov 2:9-10).
  7. Stabil psihic, emoțional si spiritual – Iată ce a spus Iov deși era plin de bube si cu averea si familia distruse: “Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu (Iov 19:25-26).”

Așadar, intr-o lume plină de bărbați plini de vicii si infideli partenerilor cât si lui Dumnezeu, tu fii un Iov! Fii un om curat după modelul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat in Scripturi!

Cu prețuire,
Toni Berbece