Skip to main content

An decisiv pentru salvarea Bisericii si a credinței din România…

Se fac planuri demonice contra Bisericii, se urmărește libertatea de a predica Scriptura așa cum este, de a mustra orice păcat pe față și de a binecuvânta doar ce trebuie binecuvântat. Diavolul vrea să spurce Biserica și să o oblige ca in alte state să se supună acceptării lucrurilor pe care Dumnezeu le-a numit scârboasă, blestemate si urâciuni.

Dacă nu ne vom uni in post si rugăciune, dacă nu vom fi curajoși si vehemenți, dacă nu vom ieși să manifestam pentru credința noastră, demonii aceștia ne vor lua libertatea. Se va face in așa fel încât să ni se facă scârbă de slujbele noastre, să ne pângărească altarele, vor face planuri de a intra in Biserici si de a verifica cine nu se supune noii religii a spurcăciunii.

Demonul care a mai fost, vrea să reînvie, iar Apocalipsa ne spune că religia care se va lupta cu Biserica lui Hristos va fi o religie a curviei si vrăjitoriei, duhuri de draci care vor insela si manipula tot pământul pentru a se război cu Sfinții: “Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic (Apocalipsa 16:14).”

Războiul nu va fi unul cu tunuri si arme, ci va fi unul prin care sa ni se fure nouă credibilitatea, puterea si sfințenie. Aceste duhuri de draci vor merge la guverne sa le convingă să ne supună, să ne închidă gura, să ne ia din calea duhului Antihristic pentru a-si putea face lucrarea. Încă mai putem salva mii de oameni, încă ne mai putem salva Bisericile, încă ne mai putem salva libertatea, vom putea păstra România o oază spirituală in care să se mai găsească adevarul Scripturii. Fă doamne din România, o cetate de scăpare pentru cei ce vor fugi din calea Diavolului care va cuprinde pământul!

Duhul Sfânt a vorbit Bisericilor Lui, cine are urechi sa audă ce zice Bisericilor Duhul. România este printre ultimile bastioane ale credinței, să o apărăm! Cine nu va lupta anul acesta pentru credința, va plânge cu amar mai târziu. Cine nu va secera si va dormi in lanul de grâu, nu va fi trezit când câinii Diavolului vor veni să ne atace!

Cu prețuire,
Toni Berbece