Skip to main content

Biserica nu va fi niciodată de acord…

Să fie clar, Biserica nu va fi niciodată de acord cu o altă familie decât cu cea creată de Dumnezeu. Niciodată Biserica nu va ceda sub presiunile vremurilor. Cum Lot nu a cedat în Sodoma, așa nu va ceda nici ultimul creștin autentic în fața ideologiei depravării demonice, indiferent cât de schingiuit sau cât de mult va pierde.

Nu, Biserica, nu va permite păcatul, niciodată Petru, cel pe care catolicii îl consideră părintele lor suprem, iar pe papă “locțiitorul” lui pe pământ și descendentul lui, nu ar spune: “Permiteți-le și lor păcatele, că sunt și ei copii ai lui Dumnezeu, hai să nu-i băgâm în iad.” Prin faptul că le spunem oamenilor că păcătuiesc de fapt dorim să-i scoatem din iad și din multe chinuri până a ajunge acolo, am fi complici și aprobatori ai distrugerii lor pământești și veșnice dacă le-am spune că ce fac e aprobat de Dumnezeu.

Sfântul Petru, vorbind despre curvie, depravare și despre Sodoma, a spus așa: “…dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce trăiesc în nelegiuire… (2 Petru 2:6). Așa-i că nu știați că Petru a spus așa ceva? Hai că vă mai scriu câteva: “Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirile” (2 Petru 2:9-10).

Știți cum i-a descris Petru pe cei conduși de duhul destrăbălării sexuale: “ca niște dobitoace fără minte”, “ca niște întinați și spurcaților, ce trăiesc în plăceri ziua în amiaza mare”, “le scapără ochii de curvie și nu se satură de păcătuit”, “fântâni fără apă și niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului”, și în ultimul rând e și mai dur cu cei ce au cunoscut puritatea creștinismului, dar s-au dedat la spurcăciuni, spunând “cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: “Câinele s-a întors la ce vărsase” și “scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă” (2 Petru 2:12-22).

Creștini de pretutindeni, întorceți-vă la Scripturi, la Hristos și la învățătura curată a primului ei lider, Petru, care a fost cât se poate de tranșant și care, dacă ar reveni pe pământ, ar lua ca și Hristos un bici și ar dărâma pupitrele și microfoanele de la care “liderii aceștia de carton” fac pact cu păcatul și cu Diavolul pentru faimă, bani și pentru a nu suferi prigoana Antihristului, dar care vor suferi toate urgiile cumplite ale Apocalisei.

Cu prețuire pentru sfinți,

Toni Berbece