Skip to main content

Când Hristos îți lipește urechea…

Citeam ieri despre minunea prin care Hristos i-a lipit urechea slujitorului Marelui Preot, ureche pe care Petru i-o tăiase și pe care Hristos l-a oprit poruncindu-i să bage sabia înapoi. Eu mă așteptam ca oamenii aceia să se oprească din a-L mai aresta pe Hristos, cum să vezi că îți este lipită urechea de acele mâini dumnezeiești si apoi să îi pui lanțuri? Dar acesta este omul, se dă de ceasul morții, se zvârcolește înaintea lui Dumnezeu să-l facă bine, promite că se lasă de păcate și când se vede cu “urechea lipită” Îi pune cătușele lui Hristos și-L arestează din nou.

Cum să îți vezi urechea pusă la loc fără un fir de ață, fără ca acul să treacă prin piele, fără pic de bandaj si antibiotice după și cu toate acestea să-L sui pe cruce? Cum sa îți vezi urechea lipită si totuși să nu auzi minunatele cuvinte care te cheamă la viață? Am prieteni care au promis că dacă ma rog pentru ei si “pun o vorbă la Hristos” să scape de cancer, să le fie vindecați copiii, să scape de depresii, să scape de divorțuri, ei se vor întoarce la Hristos, însă tristețea mea este că deși Hristos le-a răspuns, ei totuși tot în lepădare de El trăiesc, tot în vicii și tot în păcate prin care Îl biciuiesc mereu.

Pentru unii se aplica aceste cuvinte ale Mântuitorului: “De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, „măcar că văd, nu văd, și, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg.“ Și pentru ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice: „Veți auzi cu auzul,* dar nicidecum nu veți înțelege, și veți privi cu privirea,* dar nicidecum nu veți pricepe. Căci inima acestui popor s‑a împietrit. Urechile lor aud greu, iar ochii li s‑au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă și să‑i vindec!“ Dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și fericite sunt urechile voastre pentru că aud” (Matei 13:13-16). Tu Îl poți auzi și înțelege pe Hristos?

Cu prețuire,
Toni Berbece