Skip to main content

Câteva gânduri de Sfântul Andrei

Mă întrebă foarte mulți dacă e păcat să muncească de Sfântul Andrei, iar eu le răspund în primul rând omenește, iar apoi Biblic. Oare e păcat să câștigi pâinea pentru copiii tăi într-o zi de luni? Oare e păcat să operezi un pacient cu oasele rupte venit dintr-un accident într-o zi de Sfântul Andrei? Oare e păcat să coci pâine luni de Sfântul Andrei pentru un cartier întreg? Oare e păcat să faci o pană de curent sau de apă luni de Sfântul Andrei? Biblia ne spune că cine ține o zi pentru Dumnezeu o ține, iar cine nu ține o zi pentru Dumnezeu nu o ține.

Iată mai exact pasajul: “Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face (Romani 14:5-6.”

Apoi, mai important decât a spune cuiva “La mulți ani!” De Sfântul Andrei sau a cere să fii cinstit cu o bomboană sau cu un suc de către sărbătorit este să știm cine a fost Sfântul Andrei și să fim ca el.

Sfântul Apostol Andrei este primul ucenic chemat și ales, dar este cel care l-a adus și pe fratele său Petru cu mare entuziasm la Hristos. Inima lui Andrei “bubuia” de drag că L-a găsit pe Mesia și nu a putut tăcea. L-a dus pe Mesia în casa lui și de acolo s-a născut alt urmaș al lui Hristos (Ioan 1:41). Primul lui îndemn este de a-L duce pe Hristos în casa ta. Tu Îl proclami pe Hristos în propria familie? Câți din neamul tău Îl cunosc pe Hristos și trăiesc în neprihănirea Lui?

Sfântul Apostol Andrei este cel care a propovăduit Evanghelia geto-dacilor, deci cel care a încreștinați acest popor. Acest Apostol nu a iubit confortul, ci a dat totul pentru a-L vesti pe Hristos. Se spune că în zona Dobrogei s-a adăpostit în zilele misiunii sale pe teritoriul nostru într-o peșteră. Așadar, al doilea îndem al acestui Apostol este să mergem cât mai departe, la cât mai multi oameni pentru a-i salva din întunericul gros al Diavolului și din păcat.

Sfântul Apostol Andrei a avut un sfârşit de martir. A fost răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma de X, care mai târziu a fost numită „Crucea Sfântului Andrei”. De fiecare dată când treci calea ferată adu-ți aminte de acest sfânt, care pentru a salva popoare și națiuni s-a lăsat și crucificat. Și apropo, știți ce era la Patros, lângă Corint? Cea mai mare destrăbălare sexuală. Depravaților sexuali li se mai spunea și “corintieni”. Așadar, acest Sfânt a condamnat imoralitatea și depravarea sexuală, motiv pentru care și-a găsit sfârșitul aici, dar veșnicia și gloria dincolo. Al treilea lui sfat este să lupți cu păcatul prin Numele lui Hristos și vei birui.

Onorează acest sfânt nu bând alcool fără măsură, ci luptând cu păcatul de orice fel din viața ta și din viața altora.

Cu prețuire,
Toni Berbece