Skip to main content

Cele 10 legi ale fariseilor

Îmi aduc aminte cu drag că am lucrat cu sârg, atunci când am scris cartea ”Iubind și după binecuvântare”, în a scoate 10 Legi ale fariseilor din Matei 23, poate cel mai nepredicat capitol din Noul Testament, acel capitol în care Cristos îi mustră aspru pentru ipocrizia lor atât de nocivă. Din păcate fariseismul există și astăzi și face prăpăd în Bisericile unde nu este combătut prin puterea lui Cristos. Iată mai jos Legile după care ei se guvernează, legi de care noi trebuie să fugim.

Legea numarul 1
Mare atenție la ce spunem, ceea ce facem nu are importanță!
”Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le dar după faptelel lor să nu faceți. Căci ei zic dar nu fac (Matei 23:3).”

Legea numărul 2
Este foarte important să dăm dovadă de evlavie prezentând un numărul mare de legi și îndatoriri pe care enoriașul trebuie să le facă, dar ele nu sunt și pentru noi, doar pentru ei.
”Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște (Matei 23:4).”

Legea numărul 3
Este foarte important să trâmbițăm toate faptele noastre neprihănite pentru a ne câștiga respectul și poziția fruntașă. Căutați lorurile dintâi și titlurile pompase cum ar fi: Părinte Spiritual, Învățător, Lider etc.
”Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni…umblă după locurile dintâi la ospețe și după scaunele dintâi în sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni și să le zică: Rabi, Rabi (Matei 23:5-7)!”

Legea numărul 4
Noi suntem dulăii de la poarta Împărăției Cerurilor. Atât timp cât ni se cere să renunțăm la regulile noastre și să intrăm prin Isus Cristos în Împărăția Cerurilor, nu vom intra nici noi și nu vom lăsa nici pe alții.
”Vai de voi cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor Împărăția Cerurilor; nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre (Matei 23:13).”

Legea numărul 5
Pentru a putea fi Fariseu trebui neaparat să-ți omori conștiința. Să predici și să te rogi ca și cum tu ți-ai fi vândut casa și ai fi dat-o văduvei și orfanului, chiar dacă nu ți-a păsat niciodată de aceștia, ba din contră le-ai furat și dreptul care li se cuvenea.
”Vai de voi cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; de aceea veți lua o mai mare osândă” (Matei 23:14).

Legea numarul 6
Faceți orice efort este necesar pentru a câștiga noi adepți, trebuie să fim cât mai mulți. Să nu care cumva să mai lăsați din sufletul lor o fărâmă nealterată. Ne trebuie naivi înflăcărați care să susțină și cu mai mare râvnă mizeriile noastre.
”Vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei de două ori mai rău decât sunteți voi” (Matei 23:15).

Legea numărul 7
Ținerea cuvântul este o slăbiciune de care nu trebuie să dăm dovadă. Dacă vreți să păreți serioși jurați pe ceva important, eventul luați-L pe Dumnezeu ca martor, dar nu trebuie să-ți ți promisiunea dacă aceasta intră în conflict cu confortul tău.
”Vai de voi povățuitori orbi care ziceți:”Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.”

Legea numărul 8
Noi Fariseii respectăm cu strictețe zeciuiala, dăm zeciuială din orice, chiar și din mărarul care crește în curte. Făcând lucrul acesta ne putem lua libertatea de a nu mai ține cont de nici o altă datorie morală față de semnei.
”Vai de voi căruturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai neânsemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuie să le faceți; pe acestea trebuie sa le faceți și pe acelea trebuie să nu le lăsați nefăcute” (Matei 23:23).

Legea numărul 9
Nu contează ce ascundem în inimă și în gând, acestea sunt teritoriul nostru pe care facem ce vrem, însă este foarte important să arătăm impecabil pe exterior. Luați ochii lumii prin aparența impecabilă, astfel nici nu vor bănui ce ascundem în interior.
”Fariseu orb! Curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi cărutrari și Farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe dinafară se arată frumos iar pe dinlăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe dinafară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinlăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege” (Matei 23:26-28).

Legea numărul 10
Persecutați și ucideți fără ezitare pe toți cei care nu se supun legilor de mai sus.
”De aceea iată vă trimit prooroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre, și-i veți prigoni din cetate în cetate” (Matei 23:34).