Skip to main content

Conspiraționiștii…

Noe a fost un conspiraționist, el a umblat cu “fake news-uri” cum că pământul va fi acoperit de ape și că orice suflare de pe pământ va fi înecată din cauza faptului că toți devenise din cale afară de rai, iar Dumnezeu se săturase să vadă atâta nedreptate. Toți au zis despre Noe că e un nebun, că e un alarmist, că o ține într-una cu o Judecată absurdă si cu un Dumnezeu mânios, însă toate aceste batjocuri cu privire la Noe au încetat când a început să plouă, când apele s-au ridicat așa de mult încât i-au desprins corabia “nebunului” de pământ. Sa vedeți jale când “corăbiile” noastre o vor lua spre Cer.

Lot a fost si el un conspiraționist în ochii ginerilor lui si înaintea altora, care-l auzise spunând că “Sodoma si Gomora” vor fi arse si distruse de pe fața pământului, a fost considerat un nebun când a spus că niște îngeri îi adusese acest mesaj, era de râs și de batjocură până când chiar a început să cadă foc si pucioasă de sus. Atunci ginerii si toți locuitorii acelor cetăți ar fi dat orice să fie acolo unde Lot se ascunsese, însă n-au văzut în el decât un conspiraționist nebun.

Azi lumea e la fel, Hristos ne spune că oamenii de azi sunt fix ca pe vremea lui Noe (Matei 24:37), când acesta striga că vine Judecata, dar nimeni nu credea, ci toți continuau cu păcatele lor abominabile. Toți erau batjocoritori si hulitori de Dumnezeu pe vremea lui Noe, Lot cât si pe vremea profeților evrei, care anunțau prăpăd din cauza neascultării de principiile curate si sfinte ale lui Dumnezeu, asta până când au văzut că acei prevestitori erau de fapt trimișii lui Dumnezeu. Si azi sunt mulți care prevestesc ce va veni peste Pământ, sunt mulți care vorbesc de o Judecată a lui Dumnezeu cu privire la păcat, o Judecată aici cât si dincolo, dar oare câți cred? Nu suntem noi cei ce strigăm că Dumnezeu e mânios pe locuitorii pământului, nu suntem noi acei “nebuni” conspiraționiști dinainte de potop si de focul care va pârjoli cetățile destrăbălate? Ba da, noi suntem. Dar oare cine va asculta si se va pune la adăpost?

“Ei îl urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce le vorbește din inima.” – Amos 5:10

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece