Skip to main content

Coronavirus – poate fi antrenament pentru Apocalipsa

Isteria numită Coronavirus poate fi un antrenament sau ne poate duce cu gândul la prăpădul de care vor avea parte cei care nu cred în Dumnezeu, prăpăd descris clar și limpede în cartea Apocalipsa. În zilele din urmă șapte îngeri trimiși de sus vor dezlănțui dezastrul și pedeapsa chiar începând de pe pământ pentru fii neascultării, anume peste cei care se închină dracilor practicând vrăjitoria și ocultismul, care curvesc, ucid, fură și fac toate celelalte păcate. Iată ce vor face cei șapte îngeri pe pământ:

1. Îngerul întâi va aduce pe pământ o grindină mare de foc, o treime dintre oameni și plante vor fi arse (Apoc. 8:7).

2. Îngerul al doilea va distruge mările, apa mărilor va fi prefăcută în sânge și toate viețuitoarele din ea vor muri. Astfel oamenii vor rămâne fără hrana mărilor și mările și oceanele vor deveni focar de infecție (Apoc. 8:8-9).

3. Îngerul al treilea va otrăvi apele izvoarelor de pe pământ, o treime dintre oameni vor muri de sete pentru că apele vor fi amare ca pelinul (Apoc. 8:10-11).

4. Îngerul al patrulea va aduce întuneric peste Pământ, Soarele va lumina doar cu a treia sa parte, luna la fel, iar jumătate dintre stele nu vor mai lumina deloc. Întunericul va afecta oamenii, plantele și animalele din multe punctele de vedere (Apoc. 8:12-13).

5. Îngerul al cincilea va aduce din adâncimile pământului niște lăcuste veninoase ca scorpionii. Acestea îi vor atac doar pe oamenii care nu cred în Dumnezeu și care nu au pecetea Duhului Sfânt peste ei. Cinci luni aceste creaturi vor chinui cu veninul lor locuitorii pamantului (Apoc. 9:1-11).

6. Îngerul al șaselea va dezlega alți patru îngeri care vor distruge o treime dintre oamenii care au supraviețuit celor cinci urgii anterioare, acești îngeri vor aduce foc, fum și pucioasă pe întreg Pământul (Apoc 9:14-19).

7. Îngerul al șaptelea va rămâne să încheie definitiv existența Pământului, el va sta în așteptare până când Pământul va fi gata peste scurtă vreme ca să fie prefăcut complet în scrum și în cele din urmă dezintegrat. Cerul nu va mai fi, iar Pământul va fi luat de sub picioarele tuturor oamenilor, atunci cu toții vom sta înaintea Judecătorului. Cei care s-au încrezut în Cristos vor fi chemați la viață veșnică, iar cei necredincioși vor fi duș în iadul cel veșnic de chin și jale (Apoc. 10:5-7; 20:11-15).

Dragilor, este vremea să vă încredeți în Dumnezeu, să vă lăsați de faptele voastre rele, care aduc moartea și care vă țin legați în întuneric și necredință! Împăcați-vă cu Dumnezeu prin Isus Cristos și veți fi scutiți de chinul acestor șapte urgii!

Citiți Scripturile, iar pentru cei care credeți că sunt povești cereți lumină de sus și apoi citiți cartea Apocalipsa. Va aduce în voi sentimente și atitudini sfinte, după voia lui Dumnezeu, iar prin împăcarea cu Dumnezeu veți scăpa de frică și panică.

Cu prețuire,

Toni Berbece