Skip to main content

Cum a botezat Ioan Botezătorul…

Ioan Botezătorul boteza oameni conștienți. Niciunul nu venea adus de altcineva ca să fie botezat, nu existau nași sau jurăminte făcute de alții, ci Ioan chiar vorbea cu cei care veneau să fie botezați si după predicile si sfaturile pe care li le dădea aceștia erau botezați. S-a întâmplat chiar ca pe niște farisei ipocriți să nu-i boteze și să-i facă “pui de năpârci”, pentru că Ioan nu suporta ipocrizia, de exemplu să zici că ești crestin, iar faptele tale să fie de păgân. Ioan nu doar că n-ar fi botezat copii, dar n-ar fi botezat mulți dintre adulții care nu înțeleg pocăința.

Ioan Botezătorul cerea mărturisirea păcatelor. Era foarte important ca acel om conștient de sine, care venea la botez să își mărturisească faptele, care duceau la moarte, pentru a se vedea regret și un cuget viu, care îl mustră pe om atunci când greșește. Ioan nu ar fi botezat oameni care zic: “Eu n-am păcătuit cu nimic că n-am furat nevasta nimănui și n-am dat în cap la nimeni.” Nu, ci ar fi trimis acasă un om din acesta, deoarece Biblia ne spune că cu toții avem nevoie de iertarea păcatelor.

Ioan Botezătorul cerea fapte vrednice de pocăință. Ioan nu ar fi permis ca după botez să dai un chef zdravăn cu beție și lăutari. Ci Ioan avea un cuvânt tăios pentru fiecare, le spunea că cine nu face fapte vrednice de pocăință va fi tăiat de Dumnezeu cum e tăiat un pom fără roade. Striga cât putea de tare că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomului, care doar se laudă cu creștinismul, dar care nu-l trăiește.

Așadar, citește Biblia și înțelege cum a “gândit” Dumnezeu actul botezului, cum l-a confirmat si făcut și Hristos și apoi cum l-a lăsat ucenicilor Săi. Religioșii de atunci au luptat contra botezului lui Ioan despre care Isus a zis clar că vine de la Dumnezeu și din păcate luptă și azi. Botezul este despre pocăință, despre iertare, despre o viață nouă, despre ucenicia față de Hristos pe care o alegi personal. Tu Cunoști Scripturile?

Cu prețuire,
Toni Berbece