Skip to main content

De ce depravarea sexuală îi pregătește calea Antichristului?

Depravarea sexuală este una dintre cele mai mari forme de corupție si răzvrătire împotriva legilor naturii, a sinelui, a dreptății, a iubirii aproapelui și împotriva lui Dumnezeu, bineînțeles. Dacă ne uităm la vremurile lui Noe, pământul era atât de plin de depravare sexuală încât nimeni nu mai făcea bine, ci doar fiecare căuta animalic să-si satisfacă poftele, călcând dreptul aproapelui. Femeile erau furate de la soții lor prin înșelare, soții erau ademeniți de femei stricate, copiii erau crescuți într-un climat sexual explicit si pregătiți pentru perversiuni, exact ca astăzi. Iar toate aceste pofte atrăgeau depresii, boli incurabile, uciderea de prunci rezultați din curvii si multe alte nedreptăți.

Depravarea sexuală de atunci a atras mânia lui Dumnezeu printr-un potop, apoi repetitiv societățile au fost curățite prin ciumi, erupții vulcanice (Pompei) si alte calamități, însă de data aceasta depravarea sexuală va atrage apariția lui Antichrist, despre care Biblia ne spune că va fi la fel de desfrânat precum generația care-l va instaura ca domnitor peste ea si care va alege un “drac” în locul lui Hristos. Iată ce ne zice cartea Daniel despre acest nelegiuit: “Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor; cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți” (Daniel 11:37).

Aceste apucături le vedem deja la societatea de azi, care nu ține seama de Dumnezeul părinților. Azi vedem cum mulți tineri nici nu vor să mai audă de principiile Bibliei si de Biserică, iar faptele lor sunt tot mai nelegiuite. Ei pavează calea Antichristului, pe care-l vor adora pentru că e rebel ca ei. Mândria este fără precedent la generația aceasta si se va transmite si la cele care vor mai fi, până vine sfârșitul. Nu mai au rușine, bun simț și nicio mustrare de cuget. Si-au ucis orice licărire de lumină dumnezeiască și așteaptă cu nerăbdare stăpânul lor, care ii va amăgi trimițându-i spre Iad, dar nu înainte de a experimenta urgiile din Apocalipsa 16. Așadar, dacă te afli in orice forma de curvie, de la pornografie până la perversiune sexuală, ești un bun ostaș al Antichristului și-l vei urma în flăcările Iadului.

Dintre Antichrist si Hristos alege-L pe Hristos, pentru că atunci când evreii au ales pe Baraba dintre Baraba si Hristos, au plătit cu distrugerea totală a poporului lor, în anul 70 Titus si Vespasian, tată si fiu (la fel cum vor fi spiritual Satana cu Antichristului), au distrus poporul evreu, împrăștiind ce a mai rămas din el in toată lumea, iar în Ierusalim n-a mai fost piatră pe piatră, cum a profețit Hristos. Diferența este că depravarea Antichristului va atrage distrugea nu a temeliilor unei cetăți, ci ale Pământului. Ce alegi? Distrugerea pe care o va aduce Antichristului sau pacea lui Hristos?

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece