Skip to main content

Despre numărul 666 – numărul fiarei

Am decis să scriu acest articol după ce am urmărit o „vedetă” a României, destul de înaintată în vârstă, care cu igonranță și superioritate îi liniștea pe ascultătorii ei, din timpul unei emisiuni de la un post destul de urmărit, că numărul 666 nu este numărul unei persoane rele în sine, ci este numărul omului și a realizărilor lui, este număr de om și nu de fiară. Vom vedea tot mai multe încercări de a desacraliza ceea ce e sfânt, de a murdări ceea ce e curat, și de a scoate alb ceea ce e negru. Diavolul și solii lui vor fi desenți frumos, iar Dumnezeu va fi înfierat și scos vinovat pentru multe.

Evident că numărul acesta, dacă de exemplu este întâlnit într-un număr de telefon nu înseamnă că-ți spurcă telefonul, cunosc pe cineva care are acestă suită de trei cifre în codul numeric personal, asta nu înseamnă că este un om rău. Însă este o problemă atunci când deliberat alegi să-ți pui 666 numar de mașină cum văd adesea prin trafic. Știind că numărul acesta este simbolul fiarei din Apocalipsa (vom vedea ce este cu ea), unii aleg să-și dea un aer de om rău, de om dur, și se asocieză cu el.

Care este treaba cu această fiară? De ce este ea rea? În primul rând trebuie să citim capitolul 13 din cartea Apocalipsa. Acolo vom găsi trei personaje: Balarul, Fiara cea dintâi cu rana de moarte vindecată și fiara a doua care aduce închinare celei dintâi și care face semne mari și minuni, care va crea o icoană celei dintâi fiare și-i va da putere chiar să vorbească și să-i omoare pe cei ce nu se închină la ea (nu vom intra în detalii despre care și cine va fi – ce președinți de țări sau ce națiuni cum s-a tot vehiculat; toți oamenii răi ai istoriei au fost asociați cu aceste personaje și totuși sfârșitul încă nu a venit pentru că Dumnezeu nu vrea să știm când – dar semnele acestor organizații drăcești ni le-a divulgat). Toți cei care vor iubi această viață mai mult decât pe Cristos nu vor face față. De aceea trebuie să avem o relație cu El din zi în zi tot mai puternică.

Aceste personaje sunt malefice deoarece vin sub semnul hulei împotriva lui Dumnezeu. Hulă împotriva Lui vedem și astăzi la multe popoare care promovează imoralitatea sexuală și multe alte grozăvii care acum zece ani erau de neimaginat. Pe toate cele zece capete ale fiarei, era scris nume de hulă (versetul 1). Fiara aceasta Îl va huli pe Dumnezeu, cortul Său (Biserica – corpul de credincioși cunoscut de Cristos și nu instituțiile omenești numite astfel), și Cerul cu cei ce-l populează (v.6).

Capitolul 13 din cartea Apocalipsei conține niște profeții detaliate despre derularea ultimilor clipe ale pămânului și despre Balaur, Fiara întâi și cea de a doua, așa cum cartea Isaia conține profeții detaliate despre Mesia. Isaia a scris cu 700 de ani înainte prin Duhul Sfânt detalii clare despre ceea ce va face Cristos de parcă ar fi fost contemporan cu Acesta și ar fi fost martor la toată viața Sa. La fel Apostolul Ioan dă aceste detalii pentru ca cei care „au urechi” și vor „să audă” (v. 9). Detaliile aceste pentru cei care le cunosc vor fi semne care-i vor ajuta să vegheze.

Ce trebuie să știm? Lumea va deveni atât de materialistă, consumistă, iar Fiara va profita de acest lucru și va cere închinare în schimbul celor consumate. Lumea va deveni atât de neștiutoare în privința celor sfinte și ușor de manipulat încât Fiara va reuși să-i păcălească pe mulți prin minuni făcute în văzduh și prin minuni făcute prin icoana închinată unui om sau unei organizații omenești, care va putea chiar vorbi și ucide pe nesupuși. Ocultismul va deveni atât de vizibil încât demonii nu se vor mai folosi de oameni pentru a face rău, ci chiar de icoane cu chip de om. Vedem acest ocultism cum astăzi prinde contur tot mai mult și cum iese tot mai mult pe scena lumii. La inaugurarea unui tunel între două țări europene au avut loc ritualuri satanice de închinare.

Cei care vor avea o relație cu Cristos și vor avea numele scris în Cartea Vieții Mielului nu vor putea fi înșelați (v. 8), ei nu vor fi victime ale acestei înșelătorii, chiar dacă vor vedea minuni mari și semne prin mâinile unor oameni, însă dacă Cristos, Domnul lor, nu va fi glorificat prin acestea ei nu se vor închina lor.

Cu privire la numărul 666 în ultimul verset al capitolului 13 când ni se descoperă această cifră ca fiind numărul Fiarei ni se spune clar: „Aici este înțelepciunea…” Cu alte cuvinte: Cine este înțelept va fi vigilent și se va ancora în Cristos, va cere ca viața să-i fie spălată în sângele iertării Lui și va cere de asemenea ca numele să-i fie scris în Cartea Vieții. Cei neînțelepți vor sta în contiunare în adormire și ignoranță.

De ce numărul 666? Pentru că este un simbol al dezordinii lăsat de Dumnezeu. Se știe că Dumnezeu a creat totul în 6 zile, iar a 7 zi s-a odihnit și a cerut ca ziua de odihnă să fie ținută de toți oameni ca o ordine a lucrurilor create. Diavolul a căutat mereu să facă dezordine în tot ce Dumnezeu a făcut. În multe aspecte a reușit însă nu pentru mult timp. Cerul e veșnic și nu pământul. Fiara cea de a doua va avea coarne de miel, încercând să imite ideea de Mielul Gloriei, Mesia (v. 11).

Un alt aspect important este că noi nu vom putea fi mințiți, ceva de genul să ne trezim că avem un buletin cu semnul fiarei sau altele de genul și să fim găsiți vinovați de Dumnezeu pentru asta. Ar fi absurd. Ci semnele vor fi clare așa cum am spus. Va apărea o a doua Fiară, va face semne mari în văzduh, coborând foc din cer (o imitație a coborârii limbilor de foc din ziua Cincizecimii), va face o icoană vorbitore, va cere închinare, nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără să accepte semnul ei și doar cei ce se vor închina deliberat înaintea ei vor fi judecați. Deci semnele vor fi clare.

Oricum, acest episod va fi ca toate celelalte unul scurt. Răul își va face de cap pentru puțină vreme. Cea dintâi fiară va avea libertate să face ce dorește doar 42 de luni, nici de a doua fiară care o va ridica la statut de dumnezeu pe cea dintâi nu va domni mult pentru că Isus Cristos își va face apariția.

Episodul acesta se încheie cu apariția unui înger care va secera pământul cu o secure ascuțită așa cum un vier își culege via, apoi toți oamenii care s-au închinat fiarei și care nu au avut teamă sfântă de Dumnezeu vor arăta ca un teasc din care curge suc de struguri. Imaginea măcelului este descrisă în Apocalipsa 14:20. Așadar domnia răului și hula împotriva lui Dumnezeu va dura puțin. Însă focul mâniei lui Dumnezeu față de cei care și-au iubit viața aceasta și pentru niște foloase vremelnice s-au închinat fiarei va fi veșnic: „Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei” (Apocalipsa 14:11)!

De ce va fi mânia lui Dumnezeu mare și focul chinului veșnic? Pentru că oamenii au știut toate avertizările Lui. Voi toți care ați citit acest articol aveți timp să vă salvați prin Cristos, dacă nu o faceți veți fi direct responsabili.

Doamne dă-ne înțelepciune!
Cu aleasă prețuire,
Toni Berbece!