Skip to main content

Îngerii să lupte pentru ucraineni și români…

Îngerii Domnului i-au orbit pe sodomiții care au vrut să dea năvală în casa lui Lot și să-i abuzeze pe toți de acolo, cu un singur semn toți au orbit instantaneu. Tot îngerii Domnului din carele de foc din jurul Dotanului i-au orbit pe sirienii care îl căutau pe Profetul Elisei, umilind o armată întreagă. Îngerii Domnului au scos roțile carelor egiptenilor care-i fugăreau pe evrei prin mare, tot Îngerii Domnului să scoată și șenilele asupritorilor. Îngerii Domnului au făcut să se audă vuiet de război și i-a făcut pe asirieni să se ucidă între ei de spaimă și să plece lăsând în urmă bogății pentru copiii Domnului. Ne rugăm ca îngerii Domnului să orbească, să bage spaima și să încurce planurile asupritorilor.

Îngerii Domnului le-au închis gura leilor din groapa în care Daniel a fost aruncat de vrăjmași. Îngerii Domnului printr-o atingere au întărit mușchii celor care au avut nevoie să lupte sau să facă lucruri în mod supranatural, de exemplu David a rupt cu mâinile goale gurile de leu și urs, Ilie a mers fără oprire 40 de zile până la destinația dată de Dumnezeu, Isus a fost slujit de îngeri după un post istovitor de 40 de zile, îngerul l-a atins si pe Daniel și i-a întărit trupul pentru a rezista în slava lui Dumnezeu care te copleșește. Îngerii Domnului să dea pe fata planurile vrăjmașilor ca să nu ne surprindă și să ne întărească trupurile în luptă și să ne protejeze inimile de spaimă!

Azi ne rugam și strigăm spre Dumnezeu ca cea mai puternică armată din lume să lupte pentru cel asuprit, să lupte pentru ucraineni și pentru români, să lupte pentru cel fugărit, să devieze bombe, gloanțe, rafale de foc și să întărească în trup soldații care își apără casele. Mă rog ca cea mai puternică armată din lume să se alieze cu cei ce-și apără patria, casa și familia. Mă rog ca smerindu-ne și pocăindu-ne de păcate să ni se alieze Îngerii Domnului și să lupte pentru noi. Domnul să vină în sprijinul nostru!

Roagă-te si tu împreuna cu mine ca armata lui Dumnezeu din care un singur înger poate nimici popoare să lupte pentru noi, pentru ucraineni, pentru cei asupriți!

Cu prețuire,
Toni Berbece