Skip to main content

Oameni ai munților…

Creștinii au trei munți importanți, munți pomeniți deseori în Biblie, munți pe care s-au întâmplat lucruri inimaginabile, supranaturale, lucruri care au schimbat lumea.

1. Muntele Horeb – Aici Moise a fost uns cu focul Duhului Sfânt pentru a face misiunea de eliberare a poporului evreu, prin care a venit Mesia, prin care a venit focul Duhului Sfânt pentru noi toți credincioșii, prima coborâre fiind la Cincizecime. Așadar acest munte este primul pe care trebuie să urce fiecare creștin, este un munte care poate exista și în cămăruța ta, iar escaladarea începe când pui genunchii jos.

2. Muntele Sinai – Aici Moise a primit revelația celor 10 porunci și multe altele. Acest munte este muntele revelației, muntele pe care stai de vorbă cu Dumnezeu și nu te mai saturi, simți frumusețea prezenței Tatălui cum Isus, Petru, Iacov și Ioan au au simțit-o pe muntele schimbării la față, munte pe care Isus fugea adesea departe de lume și de tentațiile ei. Și acest munte poste exista în cămăruța ta!

3. Muntele Carmel – Aici Ilie a manifestat puterea Duhului Sfânt de a înghiți păcatul, ocultismul, vrăjitoria, minciuna religioasă și demonică. Preoții lui Baal, preoții falși, au fost scoși pe linie moartă pentru ca poporul să-L vadă pe Dumnezeul adevărat. Muntele Carmel a fost reședința celor doi mari profeți, Ilie și Elisei. Acest munte a exista și în viața lui Isus. Acest munte poate fi și în viața ta dacă dorești ca Dumnezeu să se manifeste prin tine cu mare putere!

Caută munții rugăciunii ca Isus, nu sta în văi unde e păcatul. Sodoma și Gomora, Timna și Ierihonul, cetățile acestea pline de păcat erau în vale. E ușor să trăiești în păcat, în beții, curvii, ură și lăcomie ca lumea, dar cine începe să urce spre Dumnezeu pe acești munți, va descoperi viață din belșug. Începe chiar acum ascensiunea spre Dumnezeu, suie-te pe muntele rugăciunii și vei fi și tu un erou al credinței. Ai tu acești trei munți în viața ta?

“Dupa ce a dat drumul noroadelor, [Isus] S-a suit pe munte să se roage, singur la o parte.

Se înoptase și El era singur acolo.” Matei 14:23

Cu prețuire,

Toni Berbece

P.S. Aici este tot mesajul despre oamenii munților: