Skip to main content

Pocăința unei generații a anulat războiul și a adus 150 de ani de pace!

Profetul Iona a strigat în Ninive că Dumnezeu vrea să-i nimicească în 40 de zile. Însă de la rege până la simplul cetățean, cu toții s-au smerit în post si rugăciune si au cerut îndurare. Dumnezeu si-a retras verdictul si a anulat hotărârea de nimicire a cetății. Iona s-a supărat că Dumnezeu se îndurase față de o cetate atât de păcătoasă, însă Dumnezeu i-a răspuns așa: “Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor şi în care se află şi o mulţime de animale (Iona 4:11)?”

Bucureștiul are 3,5 milioane de locuitori, România are aproximativ 19 milioane, oare dacă Dumnezeu s-a îndurat si pentru El au cântărit mult peste 120 de mii de oameni, oare nu au greutate aceste milioane de români? La granița cu noi este un popor mult mai numeros, orașe întregi au fost rase de pe fața pământului, oare Dumnezeu nu i-a avertizat si pe ei să intre în post si rugăciune? Oare Dumnezeu nu ne avertizează si pe noi că ne paște prăpădul? Ba da, sunt sute de vise si proorocii cum că un război mare e la porțile omenirii, dar smerirea noastră poate să mai aducă vremuri de har.

Generația care a auzit mesajul lui Iona s-a pocăit și a adus 150 de ani de pace, până când Profetul Naum a vestit din nou mânia lui Dumnezeu, dar nimeni nu s-a pocăit, așa că Ninive chiar a fost ștearsă de pe fața pământul cu toată slava si sutele ei de mii de oameni, prinți si voievozi. Profeții anunță si peste lumea de azi mânia lui Dumnezeu, însă dacă noi ca popor ne vom smeri si vom căuta fața Domnului vom atrage har peste noi si peste copilașii noștri. Hai si tu pe 1 Decembrie să ne închinăm împreună înaintea lui Hristos si să ne pocăim, astfel încât să vina vremuri de înviorare.

“Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”
— Faptele Apostolilor 3:19

Cu prețuire,
Toni Berbece