Skip to main content

Prima “zi” de după moarteo

Nu știu cât am fost adormit cu cei ce au murit la fel ca mine, însă mă văd ca într-o clipă după moarte înaintea Tronului lui Dumnezeu. Mă uit în jur și așa de mare mulțime nu am văzut niciodată. Sunt așa de mulți din toate națiunile și de toate culorile. Încă vin aduși de îngeri, care-i adună din toate colțurile pământului.

Unii sunt disperați, plâng și chiar bocesc, nu pot ridica privirea din pământ pentru a privi spre Tron și își smulg părul (sau încearcă să facă asta, dar nu mai au ce pentru că sunt doar spirit). Îmi aduc aminte atunci de două versete. Unul spune că cei răi nu pot ține capul sus în adunarea celor drepți, iar altul spune că atunci când Hristos va veni să-și ia Biserica, lumea va boci de spaimă, știind acum limpede că ce a ales a fost greșit.

Judecata se face foarte repede. La clipeală în dreptul fiecăruia. Cei care s-au împăcat cu Hristos sunt deja scriși într-o carte și sunt doar strigați, se aud milioane de nume deodată, în dreptul celor care sunt scriși în Cartea Vieții se aud și cuvintele: “Vino rob bun și credincios, căci ai făcut tot ce ți s-a încredințat!”

Celor ce nu sunt scriși li se arată toată viața, toate faptele mizerabile pentru care sunt judecați, nimic nu scapă, într-o clipă văd totul, nimeni nu are nimic de comentat, sunt doar vaiete, țipete de disperare și mulți cer milă și îndurare, însă e prea târziu. În dreptul lor se spune: “Plecați de la Mine blestemaților, căci ați făcut fărădelegea!”

Se deschid două căi, din dreptul uneia se simte groaza, un miros greu, urlete și țipete se aud în timp ce miliarde de oameni sunt împinși spre ea, într-o clipă sunt înghițiți de acel cuptor al sufletelor pentru totdeauna.

Apoi văd o cale plină de lumină pe care stă Hristos, simt că bubui de bucurie, în sfârșit Îl voi vedea, nu mai pot de nerăbdare. Ajung în dreptul Lui și da, mă știe, îmi strigă numele, mă uit la El și văd un chip prietenos și foarte familiar, este El, cel cu care am vorbit zilnic și Cel căruia i-am spus mereu că abia aștept să ne vedem. În sfârșit am o veșnicie cu el și cu sfinții lui. Intru în lumină…

Dragilor, încă puteți alege spre ce cale veți merge, făceti-o chiar azi!