Skip to main content

Scrisoarea lui Petru despre batistele lui Pavel…

Nu, nu există această scrisoare deși unii si-ar fi dorit să existe, ar fi citit-o cu nesaț si s-ar fi bucurat teribil de scandalul dintre Petru si Pavel, ar fi exploatat la maxim acest moment si ar fi lovit cu sete în Pavel, care într-un mod neînțeles de oamenii neduhovnicesti a folosit batiste pentru a “transfera” puterea vindecătoare a lui Hristos către bolnavi. Normal că voia Diavolului era ca Petru să se lege de la Ierusalim de batistele lui Pavel, iar Pavel să-i răspundă acid printr-o scrisoare legat de vindecările neînțelese prin umbra sa. Si astfel azi nu mai aveam epistolele pline de viață si învățătură, ci am fi avut niște epistole de scandal, care ar fi hrănit un duh de ceartă si răutate.

Nu știu dacă ați observat că absolut nimeni din Scripturi nu dă explicații nici de ce Hristos a vindecat cu poala hainei, nici de ce Hristos a vindecat cu tină, nici de ce Petru a vindecat cu umbra sau Pavel cu batistele si șorturile lui. Duhul Sfânt nu pierde timpul să își explice metodele, pentru că la urma urmei aceste minuni erau pentru cei ce cred, ele separau de fapt credincioșii de necredincioșii, creau o granița si o ruptura între aceștia. În timp ce unii veneau să își așeze bolnavii sub umbra lui Petru, alții îl întemnițau că vorbea despre puterea si autoritatea lui Hristos si că făcea aceleași minuni ca Mântuitorul.

Mereu vor fi aceste două tabere, unii care îi urăsc pe cei ce lucrează la fel de “ciudat” precum Hristos, unii care caută sa răstignească creștinismul în piroanele necredinței, ale batjocurii si hulei, iar alții care se odihnesc la umbra sfinților lui Hristos pentru că este si azi aceeași putere în ungerea cu untdelemn, in atingerea mâinii unui sfânt si în rostirea cu autoritate a unui ucenic autentic de-al lui Hristos. Creștinismul rămâne si azi un mister pentru cei ce nu-l au, ci doar cred că l-au dobândit printr-o scoala de “teologie stearpă”. Creștinismul împarte si azi în două, exact ca la Cincizecime, împarte lumea în batjocoritorii care-i numeau pe ucenicii vorbitori de limbi date de Duhul Sfânt ca fiind niște bețivi, iar alții care se minunau de ceea ce vorbeau si de puterea lor.

Nu uitați cuvintele Apostolului Pavel: “Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere” (1 Corinteni 4:20). Iar cuvintele lui Hristos rămân esența: “Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul” (Ioan 14:12-14). Crucea este o poticnire pentru lume cât si tot ce se face sub Crucea lui Hristos!

Cu prețuire,
Toni Berbece