Skip to main content

Testele la care trebuie să ieșim “negativ”, altfel suntem “morți”

Vreau să ies negativ la “testul de salivă” al lui Hristos, pe limba mea să nu se găsească veninul cuvintelor porcoase, vorba mea să fie cu har, dreasă cu sare, ca să zidească, să încurajeze, să ridice pe cel căzut la pământ. Hristos mi-a spus că dacă îl fac pe fratele meu “prostule” sau “nebunule” voi ajunge în focul ghenei unde viermele nu doarme, iar focul nu se stinge. Eu vreau să ies negativ când limba mea va fi testată, vreau să fie găsită curată, fără nicio urmă de vorbă a urii pe ea.

Vreau să ies negativ la testul de salivă al Cerului și în mine să nu se găsească microbii lumii acesteia de destrăbălare sexuală, să nu se găsească “hormonii diavolului” prin care să poftesc ce nu-i al meu, să nu ispitesc mielușeaua altuia, așa cum David a făcut și și-a pierdut patru fii și liniștea casei până la moartea sa. În sângele meu nu vreau să se găsească poftele mizerabile după imagini spurcate, prin care corpul și mintea mea să fie fără frâu și să gândesc stricat despre orice femeie care-mi iese în cale. Vreau ca mintea mea să treacă “negativ” la testul de “boală a curviei”, pentru că Hristos a spus că cine poftește o femeie în inima lui a și curvit cu ea. Cine pică acest test și nu se lasă eliberat de pofta rea va ajunge cu siguranță în moartea veșnică a iadului.

Așadar, nu te teme că vei ieși pozitiv la un test făcut pentru un “microb”, care cel mai probabil nu-ți va face nimic, decât că-ți va da certificat pentru 6 luni de “libertate”, ci teme-te să nu ieși pozitiv la testele cerului, să nu care cumva să ieși pozitiv la testul pentru mânie, bârfă, neiertare, lene, cârtire, frică, necredință și poftă rea, pentru că la poarta cerului se fac teste, nu de salivă, ci de sânge, iar cine n-are în el sângele lui Hristos, care ne spală de orice păcat, e băgat în “carantină veșnică”, o carantină în care nu există niciun fel de socializare și bucurie, ci doar urlete de chin și jale. Ție de ce test îți pasă mai mult?

Cu prețuire,
Toni Berbece