Skip to main content

Tu ce știi despre cele trei nume ale Mântuitorului

Având doi copii la școală și fiind și profesor, am observat că ai noștri copii învață mai multe despre Zeus decât despre Hristos. Deși Hristos a fost și o figură istorică, fiind reperată în timp și spațiu, fiind cea mai influență personalitate care a trăit vreodată pe pământ, totuși despre El nu se învață la istorie, dar despre Zeus și tot Panteonul grecesc născocit de mintea umană se învață.

Ce știe românul despre Hristos? Ce înseamnă cele trei nume pe care le poartă.

Primul nume este Isus, îngerii au venit la Iosif și i-au spus să-i pună numele “Isus”, adică în ebraică Yehoshua, care înseamnă “Dumnezeu vine în ajutor”, “Dumnezeu salvează”. Se spune că acest nume era strigat de femeile care nășteau. Era strigătul care se auzea când o nouă viață intra în lume, iar El, Isus, este Domnul vieții și cel care vine în ajutorul tuturor celor care-L cheamă în necaz.

Un alt nume este Hristosul, acest nume este varianta grecească a numelui Mesiah. Am întrebat la un eveniment într-o Casa de Cultură cine știe ce înseamnă Hristos și foarte puțini au știut. Hristosul înseamnă “Cel uns”, “Unsul”, da, El este Cel uns de Dumnezeu să aducă lumină și sfințenie printre oameni. Nimeni nu poate fi sfânt pe pământ, curat și împăcat cu Tatăl, fără o relație cu Hristos.

Alt nume a lui Hristos este un strigăt pe care evreii îl foloseau în războaie, până la Hristos, nimeni nu a fost numit Emanuel. Pasajul din Isaia 8:9-10 este dovada că evreii strigau în fața dușmanului lor: “Emanuel, adică “Dumnezei este cu noi!” Da, Isus Hristos este un Viteaz. Cum spune Psalmistul: “Strig: Lăudat să fie Domnul!” și sunt izbăvit de toți dușmanii mei!” Am descoperit personal puterea din Numele Emanuel, când am strigat la El am primit rezolvare la toate crizele din viața mea.

Așadar, creștin este doar cel care-L cunoaște pe Isus Hristos, Emanuel, în mod personal. Îl cunoști tu pe Hristos?