Skip to main content

Un semn al depărtării de Dumnezeu…

Un semn al depărtării de Dumnezeu este când ajungem să fim conduși de oameni fără morală, fără înțelepciune și fără iubire de semeni. Oameni care într-o situație de criză mai rău amplifică, sunt ca stinsul focului cu benzina. Iată cum în Postul Paștelui aprobă o “expoziție scârboasă” într-o instituție reprezentativă pentru țara noastră. Sub conducerea lor nu ne va fi bine, aceștia sunt ca niște biciuitori ai lui Faraon în fruntea unei hoarde de robi. Nicolae Steinhardt spunea că fără Dumnezeu ne trezim că “năvălesc nu barbarii din alte continente ci, de jos în sus, “derbedeii”. Barbarii aceștia preiau locurile de conducere.”

Fără Dumnezeu nu ne va fi bine, nu vom găsi în neamul acesta nici măcar un singur om curat și înțelept, pentru că înțelepciunea vine doar de la Dumnezeu ca un dar, iar când tu închizi prin păcat robineții harului lui Dumnezeu, închizi și robinetul înțelepciunii. De aceea să ne smerim pentru ca Dumnezeu să ne trimită “judecători înțelepți, drepți și curajoși”, cum făcea cu poporul evreu. Când aceștia se smereau, El îi scotea de sub robia bolii, a păcatului, a oamenilor sau a propriei prostii. Tot Steinhardt spunea că prostia a făcut mai mult rău decât răutatea, e suficient să fim proști că rău ne facem singuri.

Apostolul Iacov ne spune că doar înțelepciunea lui Dumnezeu este bună: “Însă înţelepciunea care vine de sus este, mai întâi, curată, apoi paşnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare şi de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie. Iar rodul dreptăţii este semănat în pace de către cei ce fac pace (Iacov 3:17-18).” Primul rod al înțelepciunii este curăția, unde vedeți destrăbălare să nu vă așteptați la înțelepciune.

Fără Dumnezeu nu-i înțelepciune, deci n-o mai căutați și n-o mai sperați de la oamenii care-L neagă și mânie prin expoziții/legi spurcate, aceștia se vor strădui să te mintă că “nebunia” lor este bună. Dacă voi vreti sa fiți stricați la minte și la suflet, puneți în sufrageriile voastre tablourile rușinii, nu în instituțiile țării noastre! Pocăiți-vă că vă paște iadul!

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece