Skip to main content

Vestiți pacea celor de la stânca Rimon…

O întreagă seminție din Israel, seminția Beniamiților s-a stricat moral și au început să facă lucruri abominabile, violuri și nedreptăți mari. Practic, nu se mai putea trăi liniștit și nu mai exista om cu intenții bune printre ei. Acești oameni își pierduse ca mulți oameni de astăzi orice reper moral și orice teamă de Dumnezeu, Judecătorul viilor și al morților. Poporul evreu a făcut război cu frații lor beniamiți, iar din ei au rămas doar 600, care au fugit să se ascundă la stâncă lui Rimon (Judecători 20:47). Rimon era în concepția evreilor un nume pentru Divolul. Deci, cei 600 s-au “refugiat” pe teritoriul Diavolului, unde clar că nu le era bine.

Israelul a făcut sfat și au trimis solie de pace la stânca lui Rimon (Judecători 21:13), i-au chemat pe frații lor obosiți și răniți din nou acasă, i-au iertat pentru rebeliunea lor și le-au redat pământurile și chiar le-au încredințat tinere cu care să-și facă familii binecuvântate, pentru a se înmulți din nou ca o seminție binecuvântată.

Și astăzi sunt mulți copii de-ai Domnului ascunși la stâncă Diavolului, mulți care au gustat bunătatea Lui, dar care au uitat de sfințenie și s-au abandonat în păcate mari. Pentru aceștia, Dumnezeu Tatăl, trimite o solie de pace chiar prin acest mesaj. Hristos vă cheamă acasă, indiferent de ce ați făcut, indiferent cât de mare a fost răzvrătirea voastră, indiferent cât de mult L-ați dezonorat pe Dumnezeu și v-ați bătut joc de alți oameni. El vă vrea ascunși după stânca lui Hristos, unde e pace și binecuvântare, nu după stâncă Diavolului unde este blestem și moarte. Acolo este sterpiciune, la Hristos este adevărata viață. Vei accepta oferta lui Hristos?

“Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimiși împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:18-20)!”

Cu prețuire,
Toni Berbece