Skip to main content

Aceștia am putea fi noi dacă învingem demonul de dezbinare

  1. “Noi suntem din Cultul X si nu ne unim cu alți creștini.” Vreau să îți spun creștine că tu aparții lui Hristos, chiar dacă ești membru într-o Biserică, acest lucru nu înseamnă că acea Biserică te deține si poate controla viata ta contrar voii lui Hristos. Când Duhul Sfânt te cheamă pentru o trezire naționala si pentru o unitate cu Mireasa lui Hristos din întreaga Românie, tu trebuie să fii atent la acea voce si să fii prezent pentru slava lui Hristos si binecuvântarea națiunii. Nu lăsa ca un Cult să te dezbine de Trupul lui Hristos care este mai mare decât Cultul tău, să aducă in tine un duh de religiozitate si aroganță spirituală, vazându-te superior fraților tăi din alte Culte sau Biserici. “Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia (Romani 12:3).”
  2. “Cutare vrea să se înalte pe el si noi nu mergem acolo.” Dumnezeu a lucrat întotdeauna printr-un om, doi, trei… Uneori scânteia de trezire a venit printr-un singur om, uneori glasul Duhului Sfânt peste națiune s-a auzit mai tare printr-un om, iar asta nu înseamnă ca acel profet, preot, pastor sau om al lui Dumnezeu a căutat înălțarea lui. Cine in Biblie descuraja creștinii din primul secol să meargă la întâlnirile Apostolului Pavel, mințind că acesta căuta înălțarea sa si să profite de ei (2 Corinteni 11)? Oare nu apostolii mincinoși? Așadar, Dumnezeu alege un om care aude glasul Duhului si căruia îi dă influență pentru a chema poporul la unitate. Acel om trebuie verificat si dacă se văd roadele lucrării sale, pocăință personală, oameni întorși la Hristos prin Cuvântul rostit cu putere si însoțit chiar cu semne si minuni, atunci n-ai nicio scuză pentru absenteismul si răutatea ta. “Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n’o nimicesc; dar nu găsesc niciunul (Ezechel 22-30)”!
  3. “Nu-i lucrarea noastră să ne ducem in orașul cutare să ne unim cu alți creștini din toată națiunea!” Acest individualism spiritual face rău Bisericii. Sunt momente in care Dumnezeu a chemat tot poporul la unitate pentru a genera o trezire si pentru a lăsa îndurarea Sa peste acea națiune. Moise a adunat poporul la sine pentru a-l scoate din Egipt, cine ar fi rămas acasă din mândrie de fapt ar fi rămas in Egipt sub sclavie. Ilie a adunat tot poporul pe Muntele Carmel pentru a distruge idolatria, vrăjitoria si depravarea sexuală a Izabelei si a lui Ahab, Isus a adunat de multe ori zeci de mii din Israel pentru a le vesti Tainele Împărăției (din aceștia mulți au fost ucenicii Săi care au dus Evanghelia chiar până in națiunea noastră). Așadar, când Dumnezeu vrea sa salveze un popor își cheamă copiii din acel popor la unitate si mijlocire si cum altfel să vadă dușmanul unitatea noastră si puterea noastră în Hristos dacă nu unindu-ne, lăsând la o parte ambițiile, ura, răutatea si diferențele. “Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel (Filipeni 3:16).”

Va așteptăm pe 1 Iulie in Parcul Titan București (ora 17:00), 7 Octombrie in Piața Victoriei (ora 16:00 – Marșul Apărătorilor Credinței spre Piața Constituției), 1 Decembrie pe Stadionul Arcul de Triumf București (ora 17:00).

Cu aleasa prețuire,
Toni Berbece