Skip to main content

Când Duhul Sfânt va sufla peste morminte…

Va veni o vreme când Duhul Sfânt va sufla peste pământul fără viață cum a suflat la începutul creației, dar de data aceasta vor ieși din morminte toate sufletele celor care au trăit pe pământ, regi si sclavi vor ajunge înaintea lui Dumnezeu la judecată și nimeni nu va putea să se scuze, să mituiască, să mintă, să înduioșeze. Acolo toate faptele fiecăruia vor fi ca pe un ecran, clare ca lumina zilei. Fiecare va ști bine ce a făcut și va mai ști foarte bine pe cine a ales pe pământ, pe Diavolul, care va fi aruncat primul în Iad, sau pe Hristos, care va judeca lumea de pe tronul Său.

Acolo, în fața tronului de judecată, nu va exista amânare, o altă înfățișare, avocați care să vorbească în locul tău sau loc în care să te ascunzi, pentru că Biblia ne spune prin Apocalipsa că pământul va dispărea, va fi tras de sub picioarele noastre. Acolo vom sta o clipă înaintea Judecătorului, după care va urma o veșnicie, fie de bucurie alături de Mântuitor, fie de chin alături de Diavolul, care i-a prostit șine alții să aleagă păcatul si rebeliunea față de Dumnezeu.

Judecata este reală, în dreptul unora a început deja. Primii condamnați au fost Diavolul si demonii lui, aceștia știu că Iadul este pregătit pentru ei (Matei 25:41). Dar aceste ființe malefice știu și că tu nu ai fost încă condamnat, că tu încă poți alege cât ai suflare de viața în tine și fac orice pentru a te împiedica să fii salvat. Diavolul te vrea cu el o vesnicie în focul cel veșnic, dacă mori cu păcatul nemărturisit și neiertat, dacă mori în tutun, alcool, curvii, depravări, minciuni, furturi, mânii, răutăți, neiertări si alte păcate, atunci Diavolul te-a câștigat în echipa lui de chinuiți veșnic. Eu L-am ales pe Hristos, iar Satana nu mă poate minți și nu mă poate câștiga. Îi văd clar strategiile și minciunile, îi văd clar ispitele și mizeriile, dar tu le vezi? Fugi de păcat, citește Scripturile, roagă-te lui Hristos și-l vei birui pe cel rău si vei câștiga Raiul!

Cu prețuire pentru fiecare suflet,
Toni Berbece