Skip to main content

Ce-am găsit pe marginea unei gropi de mormânt…

Am găsit sfârșitul lumii. Pentru cel ce a fost băgat acolo sfârșitul lumii a venit deja. Mulți zic căsfârșitul lumii nu va veni, dar chiar dacă acel sfârșit colectiv și apocaliptic al lumii întârzie, totuși cel individual va veni poate mai repede decât te aștepți. Acolo în groapă e sfârșitul lumii acesteia, ești tu gata de sfârșit? Ești tu gata să dai ochii cu Creatorul Tău?

Am găsit sfârșitul prostiei. Cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, Eclesiastul, ne spune că inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără pricepere este în casa de petrecere (Eclesiastul 7:4). Azi am văzut 10 copii plângând după tatăl lor, această jale m-a făcut să înțeleg că mai înțelept este să investesc în veșnicie decât în lumea aceasta, si am înțeles că lumea își îneacă frica de Domnul și gândul veșniciei în lăcomii, beții, droguri, tutun, curvii și alte păcate ale lumii. Azi am mai căpătat un strop de înțelepciune pentru că am fost într-o casă de jale și am meditat la sfârșitul meu și la cât de trecători suntem aici.

Am găsit sfârșitul alegerii. Biblia ne spune că după ce murim nu mai putem alege destinația, nu mai putem schimba nimic, dincolo se știe clar unde vei merge, fie Iad, fie Rai. Acolo nu mai poți mitui pe nimeni cu bani, nu mai poți îndupleca pe nimeni să te ierte. Iertarea pentru păcate se face doar în viata aceasta dacă-i ceri acest lucru lui Hristos. Biblia ne spune: “Astăzi dacă auziți glasul Lui, nu va împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii (Evrei 3:15).

Am găsit sfârșitul suferinței. Cel ce a fost astăzi îngropat, a suferit mult, a muncit într-o turnătorie de oțel, iar plămânii i-au fost afectați, a respirat greu aerul lumii acesteia, dar dincolo va respira aerul curat al Cerului. Pavel ne spune că nu știm cum vom fi, dar vom fi ca El din moment ce vom putea sta in prezenta puterii Lui. Eu abia aștept sa fiu ca El, iar ochii cerești nu au glande lacrimile, nici trupul nu are “senzori de durere”, ci acolo vor fi doar “senzorii bucuriei depline”. Cum zice Pavel, gem în acest trup să fiu îmbrăcat peste cu veșnicia. Tu ce ai găsit în moarte, groază sau bucuria întâlnirii cu Tata?

Cu prețuire,
Toni Berbece