Skip to main content

Ce ar vrea să facă Hristos cu tine…

În primul rând, ar vrea să te răscumpere și pe tine. Cum adică? Păi omul a fugit de la Dumnezeu în brațele Diavolului, care l-a ispitit. De atunci natura omului este pervertită, iar omul nu mai este în familia lui Dumnezeu, de aceea a trebuit ca pentru fiecare om răscumpărat să se plătească un preț. E ca la recompensa pentru ceva ce ai pierdut, dacă vrei acel ceva înapoi trebuie să plătești. Hristos a acceptat să plătească “cauțiunea noastră” și a plătit deja cu drag. Aici aflăm cam cât valorăm fiecare: “căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1:18-19).

În al doilea rând, Hristos ar vrea să te spele. De ce? Pentru că trăind departe de Adevăr ai căpătat un miros urât și respingător, un miros de moarte, ai avut o duhoare de neputință și de lăcomie față de tot de este rău, iar Hristos vrea să schimbe acest lucru. Iată unde ni se spune: “El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:14). A ce ar trebui să mirosim tot Biblia ne spune: “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinţei Lui” (2 Corinteni 2:14). Deci El ar vrea să mirosim a biruință și nu a depresie, a vicii, a frică, a panică, a îngrijorare și a păcat de orice fel.

În al treilea rând, Hristos vrea să te vindece de “celulele cancerigene” care stârnesc pofta după păcat și după moarte. De unde știu? Tot din Biblie: “cu cât mai mult sângele lui Hristos… vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte… (Evrei 8:10). Aș putea spune că de fapt Hristos vrea să te dezbrace de hainele vechi, adică de puterea păcatului (Romani 6:6), pentru ca nimeni din lumea veche să nu te mai recunoască. Și în ce să te îmbrace? Păi direct în Hristos prin botez, cum ne spune Pavel: “Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos” (Galateni 3:27). Adică Diavolul mă vede direct îmbrăcat în Hristos. Vă dați seama ce puternici sunt cei botezați pentru Hristos?

Hristos mai vrea să pună în mintea ta învățătura Lui curată (Evrei 8:10) și apoi să ajungi să manifești puterea Lui minunată (Luca 10:19).

Îi vei da voie să facă aceste lucruri în viața ta?

Cu prețuire,
Toni Berbece