Skip to main content

1 Decembrie , Parcul Izvor, ora 18:00, București – Crezul Marii Uniri a românilor sub Hristos

Credem că în vremuri de război Singurul care poate oferi protecție și pace românilor este Dumnezeu, El este la cârma popoarelor și El poate “agita” duhurile împăraților și le poate liniști, El ne poate oferi protecție așa cum spune Cuvântul Său: “Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi.” (Isaia 26:12); „Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.” (Psalmul 91:14-16)

Credem că în vremuri de atac imoral asupra copiilor noștri, care ajung tot mai hipersexualizați și tot mai mult pradă depravării, Singurul care poate oferi protecție peste mințile lor fragede, astfel încât să nu ajungă pradă duhurilor de necurăție, este Dumnezeu. Dar pentru aceasta suntem responsabili noi, părinții, iar copiii noștri vor suporta consecințe dacă nu-i creștem creștinește, după cum vedem și în Scriptură: “Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.” (Deuteronom 5:9-10)

Credem că în plină criză mondială de resurse de tot felul, credem că în plină foamete și sărăcie mondială, Dumnezeu poate da prosperitate națiunii noastre, dacă ne smerim și căutăm fața Lui, după cum Scriptura ne spune că de la El vin ploaia, roadele pământului si bogățiile lui: “Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâne câştigată cu durere; căci prea iubiţilor Lui El le dă pâinea ca în somn.” (Psalmul 127:2)

Credem că în aceste vremuri, în care duhul antihristic se ridică tot mai mult pe pământ, pentru ultima “încleștare” dintre fiii lui Dumnezeu și fiii Diavolului, noi suntem datori să ne apărăm credința, așa cum ne-a chemat Apostolul Iuda: “…m-am simţit nevoit să vă scriu şi să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3-4)
Indiferent de etichetele religioase, Diavolul ne-a declarat război și doar în unitate prin Hristos vom putea rămâne pe cale astfel încât să-i facem față. Lepădarea de credință a început și va fi tot mai intensă, dar pentru cei ce doriți să rămâneți fermi, haideți să ne adunăm cu mic, cu mare și să arătăm că ne pasă. Vă aștept pe 1 Decembrie, în Parcul Izvor (lângă Casa Poporului), de la ora 18:00, să ne închinăm Regelui Hristos!

Îndemn națiunea română precum Iosua: „Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru (Iosua 3:5). ”Presa ne-a numit “Noua Forță”, dar eu zic că suntem “Forța lui Hristos” care lupta cu păcatul si degradarea societății. Haideți, dragi romani, încă o data să facem baricadă din corpurile noastre sfinte în fața nelegiuirii!

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece