Skip to main content

Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, Pandemia va fi doar încălzirea la ce va veni…

După ce România a pierdut referendumul pentru familie am avut mai multe mesaje, chiar și o postare pe Facebook, în care am zis foarte clar că Dumnezeu va pedepsi Pământul pentru ce a ales, iar pedeapsa aceasta nu va veni prin om, ci va veni de sus pentru ca popoarele să priceapă clar că Dumnezeu, ca în Romani 1:18, își descoperă mânia Sa din Cer față de nelegiuirea oamenilor.

Astăzi vă spun clar că dacă națiunile pământului nu se vor întoarce la Dumnezeu cu smerenie și pocăință, dacă nu se vor lăsa de nedreptatea și de destrăbălarea sexuală, care cuprind ca un cancer, pământul va trece printr-o altă mare urgie, care va face ca Pandemia aceasta să pară o nimica, nu se va mai vorbi și nu se va mai ține cont de Pandemia de Covid în urgiile care vor veni pe pământ.

Iar dacă privim în Scripturi și chiar în istorie (vezi soarta Pompeiului), ni se va confirma acest lucru. Potopul a ras omenirea stricată de depravare și de nedreptate, rămânând doar 8 oameni neprihăniți in urma lui, Sodoma și Gomora au ars din temelii, iar urgia a venit prin foc de sus (zona unde au fost aceste cetăți este și astăzi stearpă și de nelocuit), seminția Beniamiților aproape a fost șteargă din Israel din cauza destrăbălării sexuale, iar lista poate continua până în ziua de astăzi.

Chem Biserica lui Hristos la mijlocire pentru întreg pământul, pentru că Dumnezeu nu va putea să închidă ochii la aceste păcate, care devin naționale, aprobate chiar de guverne. Pregătiți-vă cu post și rugăciune cât și fizic fiți gata. El îi va ocroti și-i va scoate din necaz pe cei care sunt ai Lui, cum i-a scos pe evrei din Ierusalim înainte de a fi ars din temelii de Vaspasian și oastea lui crudă. El își va scoate afară din necaz copiii așa cum a strigat prin cartea Apocalipsa, prin profeție: “Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei (Apocalipsa 18:4)!”

El va clatină din nou temeliile Pământului, să ne rugăm dar pentru îndurare. Dacă este cu putință să fie îndepărtat de la noi acest “pahar al mâniei”, dacă nu atunci voia Lui să se facă spre pocăința oamenilor.

“Iată neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip…” Isaia 40:15

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece