Skip to main content

Discursul de la ora de rugăciune din Senatul României – Motivele Unității de pe Național Arena

Iacov 4:8
Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor; curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită!

De ce contează aceasta adunare creștinească?

  1. Ne protejam țara prin sfințire – Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru (Iosua 3:5).” La granițe este război, dacă vrem ca Dumnezeu sa lupte pentru noi, sa ne aducă pacea si sa alunge dușmanul trebuie sa ne sfințim. Ne putem înarma până în dinți, tot carne de tun vom fi si noi si copiii noștri dacă nu privim spre Cer. Un verset care din păcate caracterizează România in acest moment este acesta: “Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor (Ieremia 2:19).”
  2. Ne protejam familia prin iubire – Familia este sub un continuu atac in România. Cel pe care-l afișăm pe toate troițele si crucifxele din România, Cel cu care poporul acesta are cele mai multe icoane, Cel cu care poporul acesta se mândrește ca Mântuitor a spus: „Oare n-ați citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup’? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă (Matei 19:4-6).” Aceasta trebuie sa fie cea mai sfânta poruncă pentru noi: “Ce a împreunat Dumnezeu, omul sa nu despartă!”
  3. Ne protejam copiii prin discernământ – “Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul (Levitic 18:21)”. Hristos a spus: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în Numele Meu Mă primește pe Mine (Matei 18:3-5).” Hristos a descris copilașii ca cea mai pura ființa din lume si ne-a chemat sa fim ca ei, noi de ce ii demonizăm azi? De ce nu le protejam puritatea? De ce le deschidem mințile cum i-a deschis mintea Șarpele Evei, de ce le deschidem ochii spre păcat cum s-a întâmplat in Genesa 3:7?
  4. Ne protejam Biserica prin Adevăr – “Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi… căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic “Ioan 15:3-5. Diavolul prin oamenii lui dorește sa interzică predicarea Scripturii de la amvoane, altare sau pupitre așa cum este ea. Niciodată creștinismul n-a fost atacat mai direct si parșiv ca acum. Vom da pe stadion mii de Biblii pentru că este cartea care a binecuvântat sute de tari, zeci de culturi si miliarde de oameni. Este cartea care aduce in societate simtul răspunderii, al respectului proprietații, al bunului simt, al iubirii de aproape, al sacrificiului de sine pentru alții, al fricii sfinte de Dumnezeu. Fără acestea suntem pierduți!
  5. Ne protejăm viitorul prin unitate creștinească – Hristos a spus: “Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum si Noi suntem una. 23. Eu in ei, si Tu in Mine – pentru ca ei sa fie in chip desavarsit una, ca sa cunoasca lumea ca Tu M-ai trimis si ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine (Ioan 17:22). De lipsa unității noastre creștinești (indiferent de eticheta) profită Diavolul la maxim. Absenteismul nostru trece înaintea lor ca aprobare pentru toate stricăciunile lor morale. De aceea ne vom aduna cu zecile si sutele de mii de fiecare data când va fi nevoie pentru a le spune că suntem prezenti sa ne apărăm familia, credința si patria. Spiritul de martir din Vulcănescu, Gafencu, Ianolide, Wurmbrand si alții n-a murit, ci e viu si gata să se jertfească din nou. Pe aici si peste noi nu se trece!

Va așteptăm pe 15 Aprilie de la ora 17:00 la cea mai mare adunare creștinească din ultimele decenii!
Cu prețuire,
Toni Berbece