Skip to main content

Iată medicamente pentru depresie, panică, stres și gânduri de sinucidere

Pentru depresia cauzată pe baza de stres avem versetul:
“Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.” – 1 Petru 5:7

Pentru depresia cauzată de traumă avem versetul:
“Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El, și prin rănile Lui suntem vindecați.” – Isaia 53:5. Prin rănile Lui sunt vindecate rănile noastre, chiar si cele sufletești, mintale și spirituale.

Pentru depresia cauzată de oboseală avem versetele:
“De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.” – 2 Corinteni 4:16-18
“…dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.” – Isaia 40:31

Pentru depresia cauzată de demoni avem versetele:
“Ori de câte ori venea duhul trimis de Dumnezeu asupra lui Saul, David lua lira şi cânta. Atunci Saul avea parte de alinare, se simţea mai bine, iar duhul cel rău pleca de la el.” – 1 Samuel 16:23
“Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” – 2 Corinteni 10:5

Pentru depresia cauzată de boală avem versetul:
“Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.” – Psalmul 84:6

Ai încredere în Cuvântul lui Dumnezeu că te poate vindeca pe deplin!

Cu prețuire,
Toni Berbece