Skip to main content

În anul care vine să nu-ți mai fie…

Sa nu-ți mai fie frică de moarte, ci să-ți fie groază de a trăi fără folos, fără scop, doar “butonând” haotic și fără țintă prin lume, să nu-ți fie frică că poți pierde prea devreme ani din viața aceasta, ci să te gândești cu drag că poți avea harul să capeți veșnicia cu Hristos mai curând, să nu-ți fie groază de ciuma care zboară prin aer, ci să-ți fie teamă să ratezi șansa de a anihila microbii urii, ai neiertării, ai indiferenței, ai egoismului și iubirii de sine. Adevărata boală e în inimi nu-n plămâni, e în mințile noastre panicoase și nu în sânge. Poți avea plămânii infectați și să ajungi în Rai, dar niciodată nu-L vei vedea pe Dumnezeu cu o inimă rea și necredincioasă.

Să nu-ți fie frică de faptul că poți să rămâi fără aer, fără aer poți rămâne câteva clipe, iar apoi te trezești într-o lume nouă, unde carnea slabă si stricăcioasă nu mai e. Însă ce faci dacă te trezești în lumea de dincolo în întuneric și groază unde nu mai este nevoie de aer, dar e nevoie de lumina lui Hristos? O doamnă care a fost internată în spital spunea că a ei colegă de salon a murit urlând să fie lăsată în pace, se lupta cu ceva nevăzut, nu putea vedea cu ce se luptă, dar nu se lupta cu îngerii care o duceau spre Rai, ci cu cei care o duceau spre o pedeapsă veșnică. Toți au fost șocați, inclusiv medicii, pentru că viața de apoi e reală si cu toții vom fi conduși pe ultimul drum, nu doar de oameni, ci de îngerii care ne vor târî spre judecată sau spre odihnă veșnică.

În anul care vine să nu-ți faci planuri fără Dumnezeu, să nu-ți faci planuri doar pentru pământ, să nu-ți mai fie legată inima doar de țărână, pentru că adevărata bogăție nu stă în fiare, zdrențe, aur si pietre, acestea vor arde si se vor topi de căldura aceea mare despre care Petru ne-a profețit, ci în anul care vine să împlinești cuvântul care spune: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Propune-ți să citești Biblia, toată, să te rogi ca Daniel de trei ori pe zi, să cânți ca David, psalmi și laude Domnului, să-L vestesti pe Hristos ca Pavel, să iubești ca Apostolul Ioan, să faci bine și să vindeci ca Hristos, să fii iertător ca Tatăl Ceresc și plin de focul credinței din Duhul Sfânt. Astfel vei fi bogat, plin de pace și gata oricând să fii desprins de țărâna trecătoare. Îmi doresc ca în anul care vine nu doar să trăiești toate zilele, ci toate zilele să le trăiești frumos, curat, iubind, având credință și fiind o binecuvântare pentru toți cei care te vor întâlni!

La mulți ani, dragi români!
Cu prețuire,
Toni Berbece