Skip to main content

Să vă dea Dumnezeu în noul an…

Binecuvântarea financiară a lui Avraam să v-o dea, care pe orice punea mâna îi reușea, Faraon și Regele Abimelec l-au îmbogățit la porunca lui Dumnezeu, iar în ciuda faptului că nu deținea nicio palmă de pământ din Canaan, turmele lui umpleau țara, dar nimeni nu putea să se atingă de o oaie de a lui pentru că erau protejate de îngerii Domnului. Îngerii Lui să-ți protejeze și ție veniturile și favoarea Lui să ți le sporească.

Sănătatea lui Moise să v-o dea, care deși era tare înaintat în vârstă, vederea îi era perfectă, memoria nu-l trăda, picioarele îi erau tinere de-a putut să se suie pe munte când Domnul l-a chemat, iar când a plecat acasă avea in trup binecuvântat, a plecat fără să-l doară o măsea măcar, a plecat în odihnă, ca prin somn. Mă rog să te slujești de trupul tău în perfectă stare până la sfârșit.

Puritatea lui Iosif să v-o dea, care departe de părinți și familie, într-o țară străină și păgână, fără să fie cineva de pe acest pământ cu ochii pe el, totuși i-a fost frică de Dumnezeu să păcătuiască cu femeia aceea ușuratică, așa că a preferat închisoarea decât să-și pângărească trupul. Mă rog să simți mereu ochii cerului asupra ta, astfel încât să te păstrezi curat pentru a-L vedea pe Dumnezeul tău.

Credința femeii sirofeniciene să v-o dea, care a venit la Hristos de departe pentru a-i vindeca copilașul și care a crezut în ciuda faptului că s-a lovit de un aparent refuz din partea lui Hristos, această femeie n-a acceptat să nu fie dintre ai Domnului, dintre cei preferați de El, n-a acceptat o altă poziție, decât cea de preaiubită a Lui. Așadar, a insistat până când a obținut ce a cerut, iar Hristos a fost uimit de credința și insistenta ei. Credința e remarcată prin insistență și încredere în ciuda situației nefavorabile și nu prin leneveală și favoritism ieftin.

Mă rog să aveți pacea lui Daniel din groapa cu lei, pace care închide gurile leilor, să aveți lacrimile de pocăință ale lui Petru dacă Îl veți trăda pe Hristos pentru nimicurile lumii, să aveți timpul Mariei pentru a sta la picioarele lui Hristos, să aveți perseverența mamei lui Hristos, care și-a purtat credința în Fiul lui Dumnezeu până la Crucea pe care Acesta s-a jertfit și să ai ușa cerului deschisă ca tâlharul de pe cruce, care n-a meritat, dar a cerut și a primit. Un an nou îmbelșugat!

Cu prețuire,
Toni și Gabriela Berbece