Skip to main content

Învierea “celor mai morți” dintre oameni…

Cei mai morți dintre oameni sunt oamenii care, ca fariseii, nu mai simt cercetarea, fiorul, puterea și mesajul dintr-o minune dumnezeiască. Fariseii nu au avut nicio tresărire când Isus l-a înviat pe Lazăr, când toți erau șocați, când toți vedeau puterea învierii dumnezeiești, numai fariseii făceau planuri cum să omoare însăși viața, iar apoi căutau să-l omoare și pe Lazăr că prea vorbea despre Hristos.

Fariseii nu ai simțit niciodată reverența aceea care l-a făcut pe pescarul Petru să sară din barcă și să îngenuncheze la picioarele lui Isus, recunoscându-L ca Mesia. Ei nu au simțit niciodată nici măcar teama dracilor față de Isus, când aceștia tremurau înaintea Lui Isus, fariseii Îl huleau și ziceau că scoate draci cu puterea Satanei.

Fariseii nu au simțit nimic nici când soldații romani au venit plini de spaimă și de groază spunând că Hristos a înviat, atunci ei le-au dat bani ca să tacă, astupând tocmai ceea ce nu poate fi astupat, ceea ce a deveni tsalutul a miliarde de oameni: “Hristos a înviat!”. Nu au putut astupa Numele acela care se spune în toate filmele Hollywoodiene, care e pe toate buzele și care face iadul să tremure, totuși ei n-au tremurat niciodată, nici din iubire, nici din teama.

Fariseii nu simt fior în rugăciune, nu simt fior și reverență când citesc Scriptura, nu simt fior față de viața sfinților, de aceea cea mai mare înviere este învierea celor fără de simțire față de Dumnezeu…

Cu prețuire,

Toni Berbece