Skip to main content

Nu-mi cere…

Nu-mi cere să te numesc frate în Hristos când te lauzi că ești creștin, dar pufăi o țigară, înlocuind norul slavei lui Dumnezeu din tine cu un nor de fum ucigaș sau inunzi Templul Duhului Sfânt în alcool. Nu pot să te numesc frate în Hristos, deși mă rog și-mi doresc să fii, dar trebuie să realizezi că Trupul lui Hristos e sfânt și doar cei ce se lasă curățiți pot fi lipiți de El. Nici eu n-am ajuns acolo prin merit, nici prin puterea mea, ci doar că L-am implorat sa ma curateasca si să îmi dea putere sa lupt cu păcatul. Toate au venit de la El si îți spun că tare bine îmi e.

Nu-mi cere să te numesc frate în Hristos când ți-ai unit trupul cu trupul unei curve, cum zice apostolul Pavel că cine merge la prostituate este una cu ele. Nu te pot numi una cu Hristos când in tine este murdăria curviei, pentru că Mântuitorul a spus să tăiem mădularele care ne duc spre curvie, iar pe mine Crucea m-a omorât de mult față de păcatul curviei. Cine vrea să fie a lui Hristos trebuie să fie ucis față de orice forma de curvie, de la pornografie, videochat și vise erotice, până la destrăbălare fizică.

Nu-mi cere să te numesc frate în Hristos, nu-mi cere să te mint că vei ajunge în Rai, nu-mi cere să te mint că ești crestin, nu-mi cere să te mint că ai o credință strămoșească, nu-mi cere să-ți vorbesc despre locul cu verdeață si de odihnă, când păcatul din tine te duce spre “cazanele de smoală”, nu-mi cere să îți gâdil urechile aici, știind că dincolo viermii îți vor gâdila carnea veșnic. Nu-mi cere să te mint că focul Duhului Sfânt este peste păcatele tale, când de fapt focul iadului este destinația ta. Vrei să te numesc frate in Hristos? Atunci leapădă-te de rău, ia-ți crucea si urmează-L pe Hristos. Fă acest lucru: “Supune-te lui Dumnezeu, împotrivește-te Diavolului si el va fugi de la tine (Iacov 4:7)!”

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece