Skip to main content

Pentru că ai păzit vei fi păzit…

Pentru că ți-ai păzit trupul de spurcăciunile lumii acesteia, pentru că nu te-ai aruncat în același potop de desfrâu ca lumea, pentru că ți-ai ferit ochii să privească goliciunea curviei, pentru că ți-ai păzit trupul de pofte stricate și pentru că ai ales să fii credincios persoanei pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ca partener, pentru că ai înțeles că trupul tău poate fi Templul Duhului Sfânt si pentru că ai scos din el alcoolul, tutunul, drogurile și orice alt rău, vei fi păzit de necazul care va veni peste lume. Pace va rămâne veșnic peste inima ta!

Pentru că ți-ai păzit mintea de gândurile drăcești de răutate și egoism, pentru că nu ai lăsat îngrijorarea să te conducă cu biciul ei ascuțit, pentru că ai avut încredere în Dumnezeul tău mare și nu ai disperat, pentru că ți-ai hrănit mintea cu Scripturile și ai păzit-o de frica și disperarea lumii, pentru că ai făcut orice gând rob ascultării de Hristos, pentru că ai filtrat tot ce Diavolul a vrut să arunce asupra minții tale și pentru că Hristos a fost mereu prezent peste mintea ta, vei fi păzit de ceasul greul al încercării. Pacea va rămâne veșnic peste inima ta!

Pentru că ți-ai păzit sufletul neîntinat, pentru că ai iubit curăția, pentru că nu te-ai lăsat pervertit de destrăbălare crezând la fel ca lumea că a-ți schimba soția/soțul după poftă e iubire sau că a te deda plăcerii iresponsabile este dragoste, pentru că în sufletul tău s-a găsit sinceritate față de Dumnezeu și oameni și pentru că ai crezut și investit în Cer când toți din jur mergeau prin fapte spre Iad, vei fi păzit de ceasul încercării care va veni peste pământ. Pacea va rămâne veșnic peste inima ta!

Doar cei ce păzesc Cuvântul Lui Dumnezeu și-L împlinesc cum este scris vor moșteni protectia lui Dumnezeu și Raiul, restul să se aștepte la groază și întuneric. Doamne ajută!

Cu prețuire,

Toni Berbece