Skip to main content

Luați mâna de pe cugetele noastre…

Trăim vremuri în care cu nerușinare vreți să ne călcați în picioare propria conștiință și reverență față de Dumnezeu. Ați început prin a ne forța să acceptăm ceea ce Scriptura numește “păcate scârboase”, ați numit Europa zonă liberă pentru spurcăciuni, ați votat în masă nelegiuirea cu un rânjet sfidător la adresa lui Dumnezeu. Mă faceți să cred că suntem în acel moment din Apocalipsa în care Diavolul/Fiara își strânge închinătorii pe care va pune nume de hulă (Apocalipsa 13:1).

Ați început să scoateți Biblia în afara legii, Biblie care ne-a separat pe noi de talibanii de care vă temeți. Acesta a fost primul pas de zdrobire a cugetelor noastre, unii au cedat și au acceptat scârboșenia depravării ca normă a societății. Ați pus steagul păcatului alături de Crucea lui Hristos, adică “urâciunea pustiirii” alături de sfințenie, ceea ce doar Diavolul îndrăznește să facă. Terfeliți Crucea și numele lui Dumnezeu asociindu-le cu cele mai scârboase curvii și vreți să ne numiți pe noi “stricați la minte și medievali”.

Apoi ați venit cu pasul doi de distrugere a propriilor conștiințe, ne obligați să primim un semn al obedienței, fără de care nu putem cumpăra anumite lucruri sau face anumite lucruri. A face acest lucru cu un creștin, care citește Scripturile și le împlinește, este sfidător. Chiar dacă n-a apărut semnul fiarei, ci doar vreți să ne obișnuiți cu el că vine curând, totuși nu poți nici în glumă să le iei dreptul unor creștini să cumpere dacă nu au un anumit semn. Acest lucru îi încalcă grav cel mai sfânt lucru, propriul cuget și voință. Iar pentru libertatea cugetului și Dumnezeu ați fi surprinși să vedeți câți sunt gata chiar să moară.

Oare va urma curând pasul trei, în care ne veți cere direct să renunțăm la Biblie, Biserică și Dumnezeu? Atât timp cât cu nerușinare ne-ați băgat pe gât cu forța legi europene ce numesc blestemățiile ca fiind standardul vostru. Ceea ce Diavolul a scos din desaga lui de mizerii voi ați numit lege, iar ceea ce Dumnezeu a plăsmuit cu dragoste pentru om, voi ați numit cu silă “homofobie”.

“Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” – 1 Petru 5:8

Voi rămâne pe baricade pentru adevăr,
Toni Berbece