Skip to main content

Vine, vine, vine…

Vine ca un nor mânia lui Dumnezeu din Răsărit, ca un nor, dar nu de lăcuste ci de “bombe si gloanțe” multe. Împărații care nu știu de frică si nici de Dumnezeu, care nu știu de lege si de milă, se vor uni ca să pedepsească pe cei ce se lauda cu Dumnezeu însă care se înfrățesc tot mai tare cu Diavolul. Pentru că popoarele cândva creștine se încred in armele si puterea lor pentru a-L mânia pe Dumnezeu, de aceea Dumnezeu le va bloca țevile puștilor si ale tunurilor, pentru ca distrugerea să vina peste ei deodată si fără leac, dacă nu se pocaiesc.

Nu va fi loc in care să poți să fugi, ci singurul adăpost va fi ca acolo unde ești sa strigi spre Dumnezeu, iar aripile Lui sa-ți fie scut. Cei ce se încred in Domnul vor mânca din palma Lui in timp ce alții vor muri de foame, vor vedea minuni mari cum au văzut evreii, care au mâncat 40 de ani in pustie fără sa semene si să secere. Însă cei ce L-au mâniat pe Dumnezeu bazându-se pe puterea lor, cei ce s-au ascuns in spatele puterilor, care s-au lepădat de Dumnezeu vor bea tot paharul mâniei Lui. Nu vor avea scăpare, ci chiar îngerii Domnului vor lupta contra lor, distrugând-le armele si scuturile de protecție, bruind avertizările lor pentru a fi loviți fără veste, deodată si fără leac.

Chemarea aceasta la pocăință este un avertisment din partea lui Dumnezeu, să ne rugam ca un duh de cercetare si o jale mare să cuprindă toate popoarele si mijlocitorii lor, ca mânia aprinsă a lui Dumnezeu să se stingă si păcatele să fie șterse. Acest verset să ne fie nădejde în pocăința noastră: “Acum îndreptaţi-vă căile şi faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru şi Domnul Se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră (Ieremia 26:13).”

📌 Cât de actuale sunt aceste versete pentru o societate debusolată si destrăbălată:
“Aşa vorbeşte Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie* la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? Vai! căci ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov (copilul Domnului de azi) va fi izbăvit din ea (Ieremia 30:5-7).”

Cu prețuire pentru sfinți,
Toni Berbece